Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii publice -Direcţia Economică, buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman din data de 20/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final