Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate, Buget, Impozite şi Taxe Locale, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bran, judeţul Braşov din data de 09/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final