Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Contabilitate - Financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 2, Bucureşti din data de 10/02/17

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă


Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final