concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget Finanţe Contabilitate şi şef serviciu – Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Măgurele, judeţul Ilfov din data de 14/02/17

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final