Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Gheorgheni, judeţul Harghita din data de 06/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final