Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărăcineni, judeţul Buzău din data de 27/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final