Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiecte în derulare

În prezent, în cadrul ANFP se află în implementare 6 proiecte:

 

Sursa de finanţare: Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional AT 2014-2020

- Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România, Cod 3.1.107

- ''Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI'', Cod 1.1.114

   

Sursa de finanţare: Proiecte cofinanțate din Fondul European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

- Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administraţia publică, Cod SIPOCA:136

 Beneficiarul proiectului: SGG, ANFP și MMPS parteneri

- Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală, Cod SIPOCA 722

Beneficiarul proiectului: MLPDA, ANFP partener alături de INA

- Întărirea capacităţii INA privind dezvoltarea de studii/analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administraţia publică, SIPOCA 617

Beneficiarul proiectului: INA, ANFP partener alături de SGG

 - ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA: 63

Beneficiarul proiectului: ANFP

 

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://mfe.gov.ro.