Proiecte în implementare

În prezent, în cadrul ANFP se află în implementare 6 proiecte:

 

  • Sursa de finanţare: Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

 "Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact” Cod SIPOCA: 25"

 

  •  Sursa de finanţare: Proiect co‐finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

- „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031 

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” Cod proiect: 1.1.005

 

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

  

  • Sursa de finanţare:Comisia Europeană - DG Justiție și Consumatori

-   "I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)"

 

  • Sursa de finanţare: Comisia Europeană - Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

- ”Depășirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detașați prin cooperarea partenerilor sociali din sectorul public”