Proiecte în implementare

În prezent, în cadrul ANFP se află în implementare 4 proiecte:

   

  • Sursa de finanţare: Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

 "Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact” Cod SIPOCA: 25"

 

  •  Sursa de finanţare: Proiect co‐finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” Cod proiect: 1.1.005

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

  

  • Sursa de finanţare:Comisia Europeană - DG Justiție și Consumatori

-   "I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)"

 

  • Sursa de finanţare: Comisia Europeană - Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

- ”Depășirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detașați prin cooperarea partenerilor sociali din sectorul public”