Proiecte în implementare

În prezent, în cadrul ANFP se află în implementare 4 proiecte:

  • Sursa de finanţare : Proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

- "ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație" Cod SIPOCA: 63

"Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administraţia publică" Cod SIPOCA:136

 

  •  Sursa de finanţare: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

- „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031 

 

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.