Proiecte în implementare

În prezent, în cadrul ANFP se află în implementare 3 proiecte:

 

  • Sursa de finanţare: Comisia Europeană 

- „Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice”, proiect derulat în parteneriat cu ANFP

  

  • Sursa de finanţare: Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

 "Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact” Cod SIPOCA: 25"

 

  •  Sursa de finanţare: Proiect co‐finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” Cod proiect: 1.1.005

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.