Proiecte în implementare

 În prezent, în cadrul ANFP se află în implementare 6 proiecte:

 Sursa de finanţare: Proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

- "ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație" Cod SIPOCA: 63

"Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administraţia publică" Cod SIPOCA:136

Sursa de finanţare: Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional AT 2014-2020

''Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI'', cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+ 129690

- „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031 

- ”Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, Cod 3.1.107

Pentru informaţii detaliate despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://mfe.gov.ro