Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv– Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Râşnov, judeţul Braşov din data de 24/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

*** Nu a fost depus niciun dosar de concurs.