Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent-Compartimentul Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, judeţul Teleorman din data de 06/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

*** Nu a fost depus niciun dosar de concurs.