HOME
 
    
   

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul adopţii şi post adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, municipiul Bucureşti

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.06.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciu financiar - contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 30.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.06.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Evidenţa Informatizată a Persoanelor, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, judeţul Prahova

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul financiar contabil şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Caraş-Severin

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Administrare Contribuţii şi Creanţe, şef birou – Biroul Decontare Concedii Medicale şi şef serviciu – Serviciul Planificare Contractare, Decontare Medicină Primară, Stomatologie, Farmacii, Dispozitive Medicale, Îngrijiri la Domiciliu, Card Naţional de Sănătate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiilor Judeţene de Statistică Dolj, Galaţi şi Sibiu

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcţiei Regionale de Statistică Olt

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director - Direcţia de Statistici Agricole şi de Mediu din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director - Unitatea de Politici Publice din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct – Direcţia de Statistici Agricole şi de Mediu – statistica agriculturiii, din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct – Direcţia de Statistici Agricole şi de Mediu – statistica silviculturii şi mediului, din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Jitia, judeţul Vrancea

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul management de caz pentru copil, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.06.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiul Solobozia, judeţul Ialomiţa

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul economic, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Ilfov

Programat la data: 04.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.06.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou inspecţii implementare politici şi statistici agricole din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Harghita

Programat la data: 30.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 30.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.06.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Durneşti, judeţul Botoşani

Programat la data: 01.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect - şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului muncipiului Săcele, judeţul Braşov

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Fereşti, judeţul Vaslui

Programat la data: 06.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Rafaila, judeţul Vaslui

Programat la data: 06.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Compartimentul de Audit Intern, din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 04.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul de Achiziţii, Monitorizare Contracte, Investiţii şi Logistică, din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 04.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi

Programat la data: 04.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Producţie Statistică din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj

Programat la data: 05.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 05.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu inspecţii implementare politici şi statistici agricole din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Alba

Programat la data: 05.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Sânpetru, judeţul Braşov

Programat la data: 04.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse, informatică din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

Programat la data: 05.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Băleşti, judeţul Gorj

Programat la data: 06.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Covasna, judeţul Covasna

Programat la data: 08.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Aplicarea actelor reparatorii, controlul legalităţii actelor, contencios administrative, proces electoral şi apostilare din cadrul Instituţiei Prefectului, judeţul Prahova

Programat la data: 07.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Inspecţie din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului

Programat la data: 07.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu inspecţii implementare politici şi statistici agricole din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Buzău

Programat la data: 07.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Izvoarele, judeţul Olt

Programat la data: 11.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Hăşmaş, judeţul Arad

Programat la data: 13.08.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 13.08.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Dieci, judeţul Arad

Programat la data: 13.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget – Contabilitate, Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mizil, judeţul Prahova

Programat la data: 11.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul contabilitate, salarizare, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa

Programat la data: 11.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul buget, prognoze, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dridu, judeţul Ialomiţa

Programat la data: 11.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct - Direcţia generală societatea informaţională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională

Programat la data: 11.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Argeş

Programat la data: 12.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul studii urbanistice din cadrul cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 6, municipiul Bucureşti

Programat la data: 11.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Codăeşti, judeţul Vaslui

Programat la data: 13.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul contabilitatea generală a statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 14.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.07.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul legislaţie accize, alcool etilic, băuturi alcoolice şi alte produse din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 14.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul managementul împrumuturilor externe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 14.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu– Serviciul reglementare descentralizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 14.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Centrul Local Gurahonţ din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Arad

Programat la data: 29.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 29.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vădăstriţa, judeţul Olt

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 18.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bazna, judeţul Sibiu

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Birou Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 18.08.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Harghita

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Bihor

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Autoritatea competentă siguranţa în domeniul asigurării cu gaze naturale din cadrul Departamentului pentru Energie

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul urmărire, analize, elaborare rapoarte ajutor de stat – direcţia generală ajutor de stat, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 18.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general adjunct - Directia Generala de Supraveghere si Control, sef serviciu - Serviciul Juridic si Contencios Administrativ si sef serviciu - Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Salarizare si Achizitii Publice din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Programat la data: 20.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct – Direcţia măsuri specifice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 31.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia patrimoniu, achiziţii publice şi administrativ din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 31.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 31.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Călăraşi

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 31.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante dedirector executiv adjunct – economic şi control pe teren din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrele judeţene Argeş, Botoşani, Caraş – Severin, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Maramureş şi director executiv adjunct – autorizare plăţi şi măsuri specifice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Brăila

Programat la data: 31.07.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 31.07.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 01.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director al Direcţiei politici de apărare din cadrul Departamentului pentru politica de apărare şi planificare al Ministerului Apărării Naţionale

Programat la data: 19.08.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.08.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Unitatea fitosanitară din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Bihor

Programat la data: 20.08.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 20.08.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al judeţului Caraş-Severin

Programat la data: 20.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - Serviciul urbanism şi amenajare teritoriului, control disciplină în construcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov

Programat la data: 26.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brezniţa - Ocol, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 26.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman

Programat la data: 22.08.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 22.08.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.07.2014 08:00

Concurs de recrutare în funcţia publică de conducere vacantă de director la Direcţia Programare şi Evaluare din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 04.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct - Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili din cadrul Casei Judeţene de Pensii Bacău

Programat la data: 27.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciu financiar contabilitate din cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ghioroc, judeţul Arad.

Programat la data: 27.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Control şi Autorizare Turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul public de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Curtici, judeţul Arad

Programat la data: 27.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Juridică şi Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, municipiul Bucureşti

Programat la data: 25.08.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 25.08.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Buftea, judeţul Ilfov

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Programat la data: 26.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar al comunei Dragalina, judeţul Călăraşi

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Vaslui

Programat la data: 25.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita

Programat la data: 26.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Piatra Olt, judeţul Olt

Programat la data: 26.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Gura Caliţei, judeţul Vrancea

Programat la data: 01.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Năvodari, judeţul Constanţa

Programat la data: 28.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tîrgu Cărbuneşti, judeţul Gorj

Programat la data: 26.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul conducere instituţii deconcentrate şi afaceri europene din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Tulcea

Programat la data: 29.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 28.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.07.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.