HOME
 
    
   

co

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director la Direcţia inspecţie de stat şi şef birou monitorizare performanţe productive şi genetică moleculară din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”

Programat la data: 30.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul controlul poluării şi protecţia atmosferei din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 30.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de comisar şef adjunct din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud – Muntenia (Ploieşti) – C.J.P.C. Călăraşi

Programat la data: 01.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia generală evaluare impact şi controlul poluării din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 01.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct (probleme sociale) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Programat la data: 02.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou inspecţii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Cluj

Programat la data: 02.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 03.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director la Direcţia gestionarea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 03.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul evaluare impact din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 06.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Programat la data: 07.10.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Breaza, judeţul Prahova

Programat la data: 06.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.09.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Direcţia Regională Vamală Ploieşti – Biroul supraveghere şi control vamal nefiscal, şef birou Direcţia Regională Vamală Ploieşti – Biroul supraveghere şi control vamal fiscal, şef birou – Direcţia Regională Vamală Ploieşti – Biroul reglementări vamale, şef birou – Direcţia Regională Vamală Ploieşti – Biroul tehnologia informaţiei, comunicatii şi statistică vamală din cadrul DGRFP Ploiesti

Programat la data: 08.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ciucsângeorgiu, judeţul Harghita

Programat la data: 07.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Juridic - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, şef birou – Biroul Colectare şi Executare Silită – Serviciul Fiscal Municipal Brad - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara

Programat la data: 06.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general - Direcţia Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii

Programat la data: 07.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Plăţi Prestaţii din cadrul Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul Certificare – Autoritatea de certificare şi plată, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 09.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - serviciul programare, raportare şi control intern din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - serviciul supraveghere informatică şi verificarea integrităţii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar şi evidenţă contabilă – Direcţia economică şi plăţi şi şef serviciu– Serviciul soluţionare dosare - Direcţia pentru coordonarea aplicării Legii nr.10/2001 din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Programat la data: 13.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul de inspecţie economico-financiară din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Mihai Bravu, judeţul Giurgiu

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director la Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.09.2014 08:00

Concurs de recrutare în funcţia publică de conducere vacantă de director adjunct la Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 09.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Sibiu

Programat la data: 10.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcţiei Regionale de Statistică Olt

Programat la data: 10.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.09.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Biroul financiar–contabil, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bocşig, judeţul Arad.

Programat la data: 10.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar contabil şi adminstrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gostinari, judeţul Giurgiu

Programat la data: 10.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, judeţul Timiş

Programat la data: 10.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Argeş

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.09.2014 08:00

Concursi de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Hănţeşti, judeţul Suceava

Programat la data: 17.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Urlaţi, judeţul Prahova

Programat la data: 15.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concursi de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director (4 posturi) -- din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Programat la data: 15.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general– Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Programat la data: 14.10.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 14.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul de Achiziţii, Monitorizare Contracte, Investiţii şi Logistică, din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 14.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Azuga, judeţul Prahova

Programat la data: 14.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vladimirescu, judeţul Arad.

Programat la data: 14.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul Laborator din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti

Programat la data: 13.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Copăcel, judeţul Bihor

Programat la data: 13.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Sîmbăta, judeţul Bihor

Programat la data: 13.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei judeţene pentru Cultură Olt

Programat la data: 14.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar, Contabilitate, Achiziţii şi Administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Programat la data: 13.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 13.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova

Programat la data: 14.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Pardoşi, judeţul Buzău

Programat la data: 15.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general - Directia Generala de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Programat la data: 15.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Casei Judeţene de Pensii Cluj

Programat la data: 15.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Măneciu, judeţul Prahova

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Grajduri, judeţul Iaşi

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul contabilitate-salarizare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Programat la data: 15.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul economic şi administrtiv din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Deva, judeţul Hunedoara

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul economic şi administrativ din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou –Biroul financiar contabil, impozite şi taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tufeşti, judeţul Brăila

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 16.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Măcin, judeţul Tulcea

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al judeţului din cadrul Consiliului judeţean Olt, judeţul Olt

Programat la data: 21.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul management de caz pentru copilul aflat la asistent maternal profesionist şi pentru asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.09.2014 08:00

Concurs de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Resurse Umane, şef serviciu – Serviciul Dezvoltare Antreprenorială şi şef serviciu – Serviciul Juridic din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism

Programat la data: 16.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Centrul Local Băileşti din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Dolj

Programat la data: 30.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 30.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul juridic, controlul legalităţii actelor, apostilă şi resurse umane din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu

Programat la data: 17.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.09.2014 08:00

concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

Programat la data: 17.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Becicherecu Mic, judeţul Timiş

Programat la data: 17.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Huruieşti, judeţul Bacău

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Comăneşti, judeţul Suceava

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia generală schimbări climatice din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Măgureni, judeţul Prahova

Programat la data: 22.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea şi director executiv – Direcţia pentru Agricultură Bucureşti

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Petru Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 21.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Arad

Programat la data: 21.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cizer, judeţul Sălaj

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Buciumi, judeţul Sălaj

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Sinnicolau Roman, judeţul Bihor

Programat la data: 20.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Buneşti, judeţul Suceava

Programat la data: 23.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Braniştea, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul evidenţa persoanelor din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, judeţul Buzău

Programat la data: 23.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct – economic şi control pe teren din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrele judeţene Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş – Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Maramureş, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea

Programat la data: 06.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: director executiv – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrele judeţene Bistriţa-Năsăud şi Mureş

Programat la data: 06.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct – autorizare plăţi şi măsuri specifice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrele judeţene Brăila, Cluj şi Mureş

Programat la data: 06.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou al Serviciului Public de Asistenţă Socială al municipiului Gherla, judeţul Cluj

Programat la data: 23.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berevoeşti, judeţul Argeş

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Inspecţie din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului

Programat la data: 24.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

Programat la data: 24.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti – Ilfov

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv – Direcţia Financiar-contabilitate şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Comarnic, judeţul Prahova

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget Finanţe, Contabilitate, Resurse Umane, Impozite şi Taxe, Audienţe şi SVSU din cadrul Primăriei Nicolae Bălceascu, judeţul Constanţa.

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor - Municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director adjunct la Direcţia Juridică, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Economică, director executiv - Direcţia Relaţii Contractuale şi Medic şef din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Seimeni, judeţul Constanţa

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei judeţene pentru Cultură Cluj

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Politici Antreprenoriale din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Tălmaciu, judeţul Sibiu

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 30.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate, Casierie din cadrul Primăriei municipiului Lugoj, judeţul Timiş

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 18.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: director general - Direcţia generală Evaluare Ex-ante şi director general - Direcţia generală reglementare, juridic şi Dezvoltare operaţională din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publica de conducere vacanta de şef serviciu – Serviciul politici şi strategii de dezvoltare durabilă din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 28.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publica de conducere vacanta de şef serviciu – Serviciul analize teritoriale şi baze de date din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 28.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Secretariat General din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 27.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal, judeţul Olt

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 11.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Izvoare, judeţul Dolj

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul buget - salarizare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director - Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi şi director adjunct - Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lupşa, judeţul Alba

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Hopîrta, judeţul Alba

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vidra, judeţul Alba

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

Programat la data: 13.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct al Poliţiei Locale a municipiului Piteşti, judeţul Argeş

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.