HOME
 
    
   

co

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou – Biroul Resurse Umane, Administrativ din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Protecţia Copilului din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Audit şi Control din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar - Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sălciile, judeţul Prahova

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Statistica Sectorului Administraţiei Publice, Învăţământ, Sănătate, Cercetare Ştiinţifică şi Cultură, din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 22.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de şef birou – biroul aplicaţii servicii interne, şef serviciu – serviciul aplicaţii gestiune documente/conţinut electronice, şef serviciu – serviciul aplicaţii administrare fiscală schimb de informatii şi şef serviciu – serviciul aplicaţii plăţi electronice

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul tehnic gestiune mijloace de transport, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale, Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lipăneşti, judeţul Prahova

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil, Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăneşti, judeţul Ilfov

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Supraveghere şi Control Vamal Fiscal – Direcţia Regională Vamală, şef serviciu – Serviciul Tehnologia Informaţiei - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, sef serviciu – Serviciul Inspecţie Fiscală Contribuabili Mijlocii - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş - Severin, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Verificare a Achiziţiilor Publice, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Contractare, Decontare, Asistenţă Spitalicească şi Urgenţă Prespitalicească, Asistenţă Medicală Primară, Ambulatoriu de Specialitate Clinică, Paraclinică, Stomatologie şi Dispozitive Medicale, Îngrijiri la Domiciliu si Recuperare din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brădeanu, judeţul Buzău

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct - Direcţia generală evaluare Ex-ante din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, dezvoltare economică şi afaceri europene din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita

Programat la data: 06.01.2015, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Schitu Duca, judeţul Iaşi

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Obîrşia de Cîmp, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ariniş, judeţul Maramureş

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Economică şi Resurse Umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Programat la data: 05.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Programat la data: 07.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Săcele, judeţul Braşov

Programat la data: 08.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 08.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal, judeţul Olt

Programat la data: 07.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar - contabil, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate, buget, finanţe, venituri proprii, resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cavnic, judeţul Maramureş

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Management de Caz pentru Copil – Zona II din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.12.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Remetea, judeţul Harghita

Programat la data: 13.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ghioroc, judeţul Arad

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.12.2014 08:00

Concursu de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Urbanism, Autorizări construcţii, Administrarea domeniului public şi privat al oraşului din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Nehoiu, judeţul Buzău

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 12.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.12.2014 08:00

concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul Economic, Resurse Umane şi Informatica din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou –Biroul control şi supraveghere piaţă din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)

Programat la data: 13.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului afaceri europene dezvoltare economică şi conducerea serviciilor publice deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, finanţe, contabilitate, Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Sebeş, judeţul Alba

Programat la data: 15.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 15.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.12.2014 08:00

Cncurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul trezorerie şi contabilitate publică – S. F. O. Mizil şi şef birou la Biroul trezorerie şi contabilitate publică - S. F. O. Slănic din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sântana, judeţul Arad

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.12.2014 08:00

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect - şef al oraşului Luduş, judeţul Mureş

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Management de Caz pentru Copil şi şef birou - Biroul Alternative de Tip Familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Gura Caliţei, judeţul Vrancea

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct (Protecţia Copilului şi Asistenţă Socială) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Maramureş

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct (Economic) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Maramureş

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă, Relaţii cu Publicul din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş

Programat la data: 15.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.12.2014 08:00

concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul Contabilitate, taxe impozite şi executări silite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Clinceni, judeţul Ilfov

Programat la data: 15.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.12.2014 08:00

concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu–serviciul Administraţie publică locală, juridic şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov şi şef serviciu-Serviciul public local de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local al oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov

Programat la data: 15.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Programat la data: 07.01.2015, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.12.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Direcţia Arhitect Şef din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Maxineni, judeţul Brăila

Programat la data: 15.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 15.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.12.2014 08:00

concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Chişineu - Criş, judeţul Arad

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou - Centrul Local Beclean – Centrul judeţean Bistriţa Năsăud din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul control şi supraveghere piaţă servicii bancare şi prestări servicii nealimentare din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti – Ilfov

Programat la data: 15.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de:
director - Direcţia Coordonare şi Formare Profesională; director - Direcţia Leader, Investiţii Neagricole şi RNDR.

Programat la data: 07.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de şef serviciu - Serviciul Leader şi Măsuri de Investiţii Neagricole.

Programat la data: 07.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct -protecţia copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Tulcea

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct al Direcţiei Generale Management – coordonator al următoarelor compartimente: Registratură, Reglementări interne, Resurse umane, Perfecţionare profesională din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ

Programat la data: 27.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport din cadrul Primăriei oraşului Teiuş, judeţul Alba

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 21.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, judeţul Caraş-Severin

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: şef birou la Biroul compensări restituiri – AJFP Galaţi din cadrul DGRFP Galaţi.

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu la Serviciul inspecţie fiscală contribuabili mijlocii – AJFP Galaţi din cadrul DGRFP Galaţi.

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu la Serviciul evidenţă plătitori colectare contribuabili mijlocii – AJFP Contanta din cadrul DGRFP Galaţi.

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar, contabilitate şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Brădeşti, judeţul Harghita

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bocşa, judeţul Sălaj

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante comisar şef adjunct din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud- Est (Galaţi) – C.J.P.C. Tulcea

Programat la data: 19.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Scînteieşti, judeţul Galaţi

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 20.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul de verificare a achiziţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

Programat la data: 20.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.12.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.