HOME
 
    
   

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului evidenţă persoane din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.03.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Biroul logistică şi suport achiziţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate, buget, finanţe, venituri proprii, resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cavnic, judeţul Maramureş

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cavnic, judeţul Maramureş

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget - Finanţe şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou –Biroul financiar contabil, impozite şi taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tufeşti, judeţul Brăila

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 23.04.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Topoloveni, judeţul Argeş

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 23.04.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.03.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Mizil, judeţul Prahova

Programat la data: 25.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Secuieni, judeţul Neamţ

Programat la data: 28.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vidra, judeţul Alba

Programat la data: 28.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Economic, Financiar şi Contabilitate, Administrativ şi Achiziţii Publice din cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, şef birou – Biroul Economic, Financiar şi Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ şi Achiziţii Publice din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul de Inspecţie Socială din cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba şi Tulcea

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul beneficii de asistenţă socială, informatică, operare date şi stabilire drepturi din cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a municipiului Bucureşti, şef serviciu – Serviciul de Inspecţie Socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Găiceana, judeţul Bacău

Programat la data: 28.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Financiar-Contabilitate, Buget din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Programat la data: 30.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală de şef serviciu – serviciul economico-administrativ şi şef birou – biroul sănătate şi bunăstare animală

Programat la data: 28.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Bucureşti – aparat propriu şi Administraţiei judeţene a finanţelor publice Bacău, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Olt, Sălaj, Harghita şi Mureş

Programat la data: 29.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş

Programat la data: 28.04.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 28.04.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Cheltuieli, Financiar Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina, judeţul Olt

Programat la data: 30.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Prunişor, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 30.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Achiziţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 28.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacante - secretar al comunei Vinga, judeţul Arad

Programat la data: 30.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Măguri Răcătău, judeţul Cluj

Programat la data: 05.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget, Finanţe - Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murgeni, judeţul Vaslui

Programat la data: 30.04.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 30.04.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacante de secretar al comunei Olari, judeţul Arad

Programat la data: 30.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.03.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa

Programat la data: 20.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul control produse biologice şi evaluare produse biocide din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul de administrare şi dezvoltare aplicaţii pentru gestiunea fondurilor structurale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 07.05.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar al comunei Mânăstirea, judeţul Călăraşi

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de de şef serviciu – serviciul sinteză, metodologie şi reglementări în domeniul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Achiziţii Publice din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Unităţii Teritorială 345 – localitatea Sibiu, judeţul Sibiu din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Româneşti, judeţul Iaşi

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Prăjeşti, judeţul Bacău

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Resurse Umane din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Programat la data: 08.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 08.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Sighişoara, judeţul Mureş

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 07.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Evaluare Program din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 23.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect - şef al municipiului Aiud, judeţul Alba

Programat la data: 06.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lipăneşti, judeţul Prahova

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Coaş, judeţul Maramureş

Programat la data: 07.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv -Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Ilfov

Programat la data: 12.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv şi director executiv adjunct ai Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud, judeţul Vrancea

Programat la data: 15.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Alba

Programat la data: 12.05.2014, ora 11:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Juridic, Salarizare, Resurse umane, Pregătire profesională din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Programat la data: 12.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.04.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţiile publice de conducere vacante de şef birou la Biroul inspector coordonator districte Tulcea- Pardina-Chilia, Biroul inspector coordonator districte Maliuc-Crişan, Biroul inspector coordonator districte Sulina-Caraorman, Biroul inspector coordonator districte Uzlina-Sf.Gheorghe şi Biroul inspector coordonator districte Sarichioi-Jurilovca-M.Viteazu din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Programat la data: 12.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.04.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou – Biroul adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare

Programat la data: 12.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Arbore, judeţul Suceava

Programat la data: 12.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ţuglui, judeţul Dolj

Programat la data: 12.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.04.2014 08:00

lConcurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bahna, judeţul Neamţ

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante şef birou – Biroul juridic şi resurse umane din cadrul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, municipiul Bucureşti

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia analiză, documentare, avizare, control parlamentar din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate – salarizare, concesiuni şi fond locativ de stat, spaţii cu altă destinaţie din cadrul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara

Programat la data: 13.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 13.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Coltău, judeţul Maramureş

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vadu Izei, judeţul Maramureş

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Homorod, judeţul Braşov

Programat la data: 13.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul buget, contabilitate şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Talmaciu, judeţul Sibiu

Programat la data: 20.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de comisar şef- Comisariatul judeţean Dâmboviţa şi comisar şef- Comisariatul judeţean Braşov din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu

Programat la data: 24.04.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea

Programat la data: 21.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 21.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Eliberarea Actelor de Identitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad, judeţul Vaslui

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 14.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Produleşti, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 15.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Nufăru, judeţul Tulcea

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de prognoze sectoriale din cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

Programat la data: 14.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul buget financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani, judeţul Iaşi

Programat la data: 13.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Programat la data: 15.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Păuleşti, judeţul Prahova

Programat la data: 15.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.04.2014 08:00

Concurs de recrutare şef birou CL Sîngeorz Băi, judeţul Bistriţa Năsăud

Programat la data: 15.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.04.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Mereşti, judeţul Harghita

Programat la data: 15.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Economic, Financiar Contabilitate, Control Financiar Preventiv din cadrul Departamentului pentru Energie

Programat la data: 16.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Implementare Programe pentru IMM din cadrul Departamentului pentru IMM – uri, Mediu de Afaceri şi Turism

Programat la data: 16.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou administrativ financiar şi şef birou comunitar pentru cadastru şi agricultură, fond funciar, urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare din cadrul Primăriei comunei Tiha Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 16.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, judeţul Bacău.

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galaţi, judeţul Galaţi.

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Contabilitate, Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacante de director – Direcţia de Audit Public Intern din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, judeţul Galaţi

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Redea, judeţul Olt

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 19.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante de director –Direcţia juridică, resurse umane, relaţii publice instituţionale şi comunicare din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism

Programat la data: 22.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Spineni, judeţul Olt

Programat la data: 21.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ

Programat la data: 20.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar al comunei Bulzeştii de Sus, judeţul Hunedoara

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Prahova

Programat la data: 20.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.04.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Bălan, judeţul Harghita

Programat la data: 22.05.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 22.05.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Căianu, judeţul Cluj

Programat la data: 21.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou financiar contabil şi resurse umane din cadrul Primăriei comunei Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul achiziţii publice, buget-finanţe, contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.04.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul contabilitate, financiar, salarizare, impozite, taxe locale şi resurse umane din cadrul Primăriei comunei Sândominic, judeţul Harghita

Programat la data: 20.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.04.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia, judetul Constanta

Programat la data: 19.05.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.04.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.