HOME
 
    
   

co

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Braniştea, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berevoeşti, judeţul Argeş

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Inspecţie din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului

Programat la data: 24.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

Programat la data: 24.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti – Ilfov

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv – Direcţia Financiar-contabilitate şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Comarnic, judeţul Prahova

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.09.2014 08:00

Concurs de ocupare a funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Politici Antreprenoriale din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Tălmaciu, judeţul Sibiu

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei judeţene pentru Cultură Cluj

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget Finanţe, Contabilitate, Resurse Umane, Impozite şi Taxe, Audienţe şi SVSU din cadrul Primăriei Nicolae Bălceascu, judeţul Constanţa.

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Economică, director executiv - Direcţia Relaţii Contractuale şi Medic şef din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 30.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate, Casierie din cadrul Primăriei municipiului Lugoj, judeţul Timiş

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 18.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publica de conducere vacanta de şef serviciu – Serviciul analize teritoriale şi baze de date din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 28.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publica de conducere vacanta de şef serviciu – Serviciul politici şi strategii de dezvoltare durabilă din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 28.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Secretariat General din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

Programat la data: 27.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 27.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: director general - Direcţia generală Evaluare Ex-ante şi director general - Direcţia generală reglementare, juridic şi Dezvoltare operaţională din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Seimeni, judeţul Constanţa

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director adjunct la Direcţia Juridică, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 28.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor - Municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.09.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Izvoare, judeţul Dolj

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul buget - salarizare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal, judeţul Olt

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 11.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director - Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi şi director adjunct - Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct al Poliţiei Locale a municipiului Piteşti, judeţul Argeş

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lupşa, judeţul Alba

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Hopîrta, judeţul Alba

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vidra, judeţul Alba

Programat la data: 30.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.09.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Administrare Contribuţii şi Creanţe din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu inspecţii implementare politici şi statistici agricole din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Maramureş

Programat la data: 31.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.10.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului Financiar Contabilitate Administrativ IT din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj

Programat la data: 31.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general - Direcţia Generală de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Programat la data: 31.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct -Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 31.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, ajutor social, administraţie publică, transport din cadrul Primăriei oraşului Teiuş, judeţul Alba

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 05.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Control Relaţii de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 03.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Murgeni din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Murgeni, judeţul Vaslui

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct - Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii din cadrul Casei Judeţene de Pensii Timiş

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director - Direcţia Structuri şi Programe pentru Sport din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 02.10.2014 08:00

concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de secretar al comunei Fundeni, judeţul Călăraşi

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna

Programat la data: 05.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Turism din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv - Direcţia Economică, buget-finanţe şi administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea

Programat la data: 04.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul administrativ şi achiziţii – aparat propriu DGRFP Galaţi

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul inspecţie fiscală contribuabili mijlocii din cadrul AJFP Vrancea

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice, administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăeşti, judeţul Botoşani

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu– Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 03.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice din cadrul AJFP Constanţa

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul DRV Galaţi – aparat propriu DGRFP Galaţi

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 03.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul financiar – contabil, resurse umane şi administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul control, aparat propriu DGRFP Galaţi

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul contabilitate, aparat propriu din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi

Programat la data: 03.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Casei Judeţene de Pensii Bacău

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia servicii online şi design - Cancelaria Primului Ministru din cadrul Secretariatului General al Guvernului

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Denta, judeţul Timiş

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Tîrnava, judeţul Sibiu

Programat la data: 13.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ciugud, judeţul Alba

Programat la data: 06.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea.

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Statistică Socială, Demografie şi Forţă de Muncă din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cavnic, judeţul Maramureş

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul avizare proiecte de acte normative din cadrul Ministerului Transporturilor

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Avize/Autorizări Sanitare din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul de Sinteză, IT şi Infrastructură Statistică, Diseminare şi Relaţii cu Publicul, din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Ploieşti

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante şef birou – Biroul Strategii şi Politici U.E. în domeniul sportului şi Programul Pierre de Coubertin din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Finanţe, Financiar, Contabilitate, Contabilitatea Veniturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea, judeţul Ilfov

Programat la data: 12.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de comisar şef adjunct din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş) – C.J.P.C. Caraş Severin

Programat la data: 12.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 09.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Tigveni, judeţul Argeş

Programat la data: 18.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Programat la data: 12.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 12.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Orodel, judeţul Dolj

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţului Galaţi.

Programat la data: 12.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Nistoreşti, judeţul Vrancea

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

secretar al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu

Programat la data: 12.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul contabilitate, buget, finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Braniştea, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti

Programat la data: 11.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul autorizări, avizări, urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.

Programat la data: 12.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bulbucata, judeţul Giurgiu

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, dezvoltare economică şi afaceri europene din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 10.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia resurse umane, managementul funcţiei publice, comunicare publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

Programat la data: 10.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 10.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Joiţa, judeţul Giurgiu

Programat la data: 13.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Calugăreni, judeţul Giurgiu

Programat la data: 13.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct – Direcţia Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Concurenţei

Programat la data: 13.11.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 13.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Programat la data: 19.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială Voluntari, judeţul Ilfov

Programat la data: 18.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de comisar şef din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud – Vest Oltenia (Craiova), comisar şef din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş), comisar şef din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti – Ilfov

Programat la data: 17.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 15.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Scărişoara, judeţul Olt

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 20.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de de director executiv adjunct – direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

Programat la data: 17.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Maramureş

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Centrele judeţene Arad, Dâmboviţa şi Timişoara din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 29.10.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca

Programat la data: 17.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director la Direcţia Implementare Politici din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 18.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou vamal – biroul vamal de frontieră Aeroport Bacău din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

Programat la data: 18.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 16.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – direcţia Management resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală sector 6, municipiul Bucureşti

Programat la data: 18.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Nicoreşti, judeţul Galaţi

Programat la data: 19.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin

Programat la data: 17.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Analiză şi Prevenţie din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

Programat la data: 19.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Birou financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Măgeşti, judeţul Bihor

Programat la data: 17.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Prahova

Programat la data: 19.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Biroul de control şi supraveghere piaţă şi servicii bancare şi prestări servicii nealimentare – CPCMB din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti – Ilfov

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bolvaşniţa, judeţul Caraş-Severin

Programat la data: 19.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de inspector şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă din cadrul Inspectoratelori Teritoriale de Muncă Iaşi si Vaslui;

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Poliţiei Locale Braşov, judeţul Braşov

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:
-inspector şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Vâlcea

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Corp Control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar contabil, impozite şi taxe locale, registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Izbiceni, judeţul Olt

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Birou financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Nojorid, judeţul Bihor

Programat la data: 20.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bala, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Strategii Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse din cadrul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbati

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.10.2014 08:00

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al Consiliului Judeţean Neamţ

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul registre naţionale–Direcţia Registre şi Gestiune Colectivă din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş, Cluj

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret Arad, Bacău, Cluj, Prahova, Satu Mare, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală managementul resurselor umane, materiale şi financiare din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou al Biroului Personal, Juridic, Securitatea Muncii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piteşti, judeţul Argeş

Programat la data: 27.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Chitila, judeţul Ilfov

Programat la data: 26.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

Programat la data: 26.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar - Contabilitate, Impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

Programat la data: 26.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul financiar şi salarizare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Smârdan, judeţul Galaţi

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul tehnologia informaţiei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, municipiul Bucureşti

Programat la data: 25.11.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 25.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Horgeşti, judeţul Bacău

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Aştileu, judeţul Bihor

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Timiş

Programat la data: 26.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general - Direcţia Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Gestionare, Evaluare şi Concesionare Resurse/Rezerve Minerale. Integrare Europeana din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

Programat la data: 25.11.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 25.11.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Politici Antreprenoriale - Direcţia Generală Politici Antreprenoriale din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Carei, judeţul Satu Mare

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv– Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Carei, judeţul Satu Mare

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Timiş

Programat la data: 24.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou- Biroul Urbanism şi amenajări teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi

Programat la data: 25.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.10.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.