HOME
 
    
   

co

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct - Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili din cadrul Casei Judeţene de Pensii Bacău

Programat la data: 27.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ghioroc, judeţul Arad.

Programat la data: 27.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 23.07.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul public de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Curtici, judeţul Arad

Programat la data: 27.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Năvodari, judeţul Constanţa

Programat la data: 28.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Gura Caliţei, judeţul Vrancea

Programat la data: 01.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 25.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 28.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.07.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul conducere instituţii deconcentrate şi afaceri europene din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Tulcea

Programat la data: 29.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Spineni, judeţul Olt

Programat la data: 28.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.07.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou – Biroul economic financiar din cadrul Primăriei municipiului Făgăraş, judeţul Braşov

Programat la data: 29.08.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director şi director adjunct - Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, director adjunct – Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Sănătăţii

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Suceava din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Programat la data: 01.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul pregătire profesională şi încadrări personal din cadrul Ministerului Sănătăţii

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Olt, din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, judeţul Olt

Programat la data: 01.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.07.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul contabilitate, resurse umane, taxe şi impozite şi administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu, judeţul Buzău

Programat la data: 03.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Camăr, judeţul Sălaj

Programat la data: 03.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

Programat la data: 03.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vârfuri, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 02.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.08.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare

Programat la data: 02.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul inspecţie socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău

Programat la data: 04.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 01.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Ploieşti

Programat la data: 04.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul achiziţii publice şi derulare contracte – direcţia generală economică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Programat la data: 05.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate, buget, finanţe, venituri proprii, resurse umane, salarizare şi arhitect şef – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu şi turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Cavnic, judeţul Maramureş

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.08.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Buget din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia economică, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu

Programat la data: 05.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.08.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Biroul financiar contabil din cadrul Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou Avize/Autorizări Sanitare din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia generală evaluare impact şi controlul poluării din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou– Birou contabilitate impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi.

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul buget finanţe, taxe şi impozite, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roma, judeţul Botoşani

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Corp Control al Calităţii Inspecţiei din cadrul aparatului propriu al Inspecţiei Muncii

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 08.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Public de Asistenţă Socială Mizil, judeţul Prahova

Programat la data: 11.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: director general adjunct - Direcţia Generală Programe Nucleare, director - Direcţia Tehnică, director adjunct - Direcţia Tehnică, şef serviciu - Serviciul Cooperare Internaţională din cadrul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brădeşti, judeţul Dolj

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.08.2014 08:00

Concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Săcueni, judeţul Bihor

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Sălard, judeţul Bihor

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul buget, finanţe, contabilitate, ajutor social, impozite şi taxe locale, administrarea domeniului public şi privat, urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moţăţei, judeţul Dolj

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Control Silvic şi Cinegetic din cadrul Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Cluj-Napoca

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Agenţie Locală Piteşti din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Administraţie Publică, Arhivă, Asistenţă Socială, Resurse Umane, Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domneşti judeţul Ilfov

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu inspecţii, implementare politici şi statistici agricole din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Vrancea

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 08.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de evaluare, monitorizare, strategii, programe, proiecte în asistenţă socială şi protecţia copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Programat la data: 09.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 09.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evidenţă din cadrul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu, judeţul Gorj

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud

Programat la data: 10.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Resurse Energetice din cadrul Departamentului pentru Energie

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 08.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vlădeni, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 11.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Săvîrşin, judeţul Arad.

Programat la data: 12.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Administrativ şi IT din cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social şi Avizare Acte Normative din cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane şi Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului, judeţul Prahova

Programat la data: 11.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Valea Dragului, judeţul Giurgiu

Programat la data: 11.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Răsuceni, judeţul Giurgiu

Programat la data: 11.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de comisar şef adjunct din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud – Est (Galaţi) – C.J.P.C. Constanţa, comisar şef adjunct din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord- Est (Iaşi) - C.J.P.C. Iaşi

Programat la data: 12.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Glodeni, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Birou corpul de control al ministrului din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu- Serviciul Gestiune Buget din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa Năsăud

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar - Contabil, Achiziţii Publice, Fond Funciar, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeţul Suceava

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de Medic şef din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Bihor şi director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul arii naturale protejate din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Galaţi

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia generală regim silvic din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Snagov, judeţul Ilfov

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Programat la data: 15.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect - şef al municipiului Sighişoara, judeţul Mureş

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evidenţa Persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Priponeşti, judeţul Galaţi

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Inspecţia Judeţeană Bacău din cadrul Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Suceava

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 16.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Gestiune Buget din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare

Programat la data: 17.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou– Birou financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

Programat la data: 16.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - Serviciul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director al Direcţiei Achiziţii, Administrativ şi Investiţii din cadrul Ministerului Culturii

Programat la data: 18.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante director executiv - Directia Economica si Medic sef din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, director executiv - Directia Relatii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Botoşani si Medic sef din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mureş

Programat la data: 18.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, din subordinea Consiliuli Local Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate, Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 22.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Medic şef din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de comisar şef din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud – Vest Oltenia (Craiova), comisar şef din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct (direcţia economică) din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, judeţul Bihor

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 22.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţiile publice de conducere vacante de inspector şef regional din cadrul următoarelor Inspectorate Regionale în Construcţii: Nord - Vest, Vest, Bucureşti - Ilfov şi Sud –Muntenia din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii

Programat la data: 22.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.08.2014 08:00

Concurs de promovare în funcţiile publice de conducere vacante de inspector şef judeţean din cadrul următoarelor Inspectorate Judeţene în Construcţii: Galaţi, Prahova, Cluj, Olt, Dâmboviţa, Mureş şi Suceava din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii

Programat la data: 25.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, şef serviciu – Serviciul juridic– Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, şef serviciu – Serviciul juridic–Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, şef serviciu – Serviciul juridic–Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, din cadrul DGRFP Brasov

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul colectare şi executare silită – Serviciul Fiscal Municipal Aiud – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, şef serviciu – Serviciul evidenţă plătitori persoane fizice – colectare – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, şef serviciu – Serviciul inspecţie fiscală contribuabili mijlocii – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, din cadrul DGRFP Brasov

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Programat la data: 23.09.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 23.09.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Pochidia, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Gîrceni, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concursl de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ibăneşti, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Rafaila, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Codăeşti, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Fruntişeni, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vinderei, judeţul Vaslui

Programat la data: 24.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou financiar, contabilitate, investiţii, management-resurse umane, administrativ din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

Programat la data: 23.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 22.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu – Serviciul Coordonare, Evaluare Program şi Selecţie Proiecte din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

Programat la data: 08.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou –Biroul buget, contabilitate, impozite şi taxe, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava

Programat la data: 29.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul financiar contabil, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măneşti, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 29.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.08.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Economică din cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor

Programat la data: 29.09.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.08.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.