HOME
 
    
   

co

ISO9001

 

Concursuri - Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).
6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora
8. şef serviciu;
9. şef birou;

precum şi funcţiile publice specifice asimilate acestora.

CANDIDAŢII VOR AVEA ÎN VEDERE LA STUDIEREA ACTELOR NORMATIVE DIN BIBLIOGRAFIE INCLUSIV REPUBLICĂRILE, MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ACESTORA.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Analize, Studii, Publicaţii şi Statistici Teritoriale din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj

Programat la data: 28.11.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bârnova, judeţul Iaşi

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei judeţene pentru Cultură Dolj

Programat la data: 04.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Primăriei municipiului Craiova, judeţul Dolj: şef serviciu - Serviciul Evidenţa Persoanelor, şef birou - Biroul Informatic-Actualizare Bază de Date, şef birou - Biroul Ghişeu Unic Evidenţă

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 29.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Buget Finanţe Contabilitate din cadrul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 Bucureşti

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii şi Integrare Europeană, Licitaţii Publice Urbanism, Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 03.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciu Buget - Finanţe din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Măerişte, judeţul Sălaj

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de comisar şef adjunct din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud – Est (Galaţi) – C.J.P.C. Tulcea.

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 30.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe, administraţie publică locală, secretariat, administrativ şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Botoşana, judeţul Suceava

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 03.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia Generală Resurse Energetice din cadrul Departamentului pentru Energie

Programat la data: 04.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Urlaţi, judeţul Prahova

Programat la data: 04.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

Programat la data: 04.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

Programat la data: 04.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciu Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Băile Heculane, judeţul Caraş-Severin

Programat la data: 03.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 03.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 31.10.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Muşeniţa, judeţul Suceava

Programat la data: 08.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Costeşti, judeţul Argeş

Programat la data: 05.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, Serviciul Salarizare şi resurse umane, Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş

Programat la data: 05.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul monitorizare şi management de caz a copilului aflat în plasament la o persoană sau o familie, tutele şi plasament în servicii sociale rezidente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

Programat la data: 05.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 03.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Monitorizare şi Laboratoare din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Mureş

Programat la data: 05.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 04.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou– Birou financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-Severin.

Programat la data: 08.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante:şef serviciu – Serviciul tehnologia informaţiei, şef birou – Biroul administrare baze de date – Serviciul tehnologia informaţiilor – Direcţia servicii interne din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

Programat la data: 08.12.2014, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 08.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 05.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Juridic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Timiş

Programat la data: 08.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Agenţia Locală Buzău din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău

Programat la data: 08.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.11.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de director executiv – Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, judeţul Prahova

Programat la data: 10.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Buftea, judeţul Ilfov

Programat la data: 10.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Ploieşti, judeţul Prahova

Programat la data: 08.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 06.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bichiş, judeţul Mureş

Programat la data: 10.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Sălciile, judeţul Prahova

Programat la data: 11.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Relaţii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Bihor

Programat la data: 09.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău

Programat la data: 09.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct – Direcţia de Statistică Socială din cadrul Institutului Naţional de Statistică

Programat la data: 09.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Chiajna, judeţul Ilfov

Programat la data: 11.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect - şef al municipiului Sighişoara, judeţul Mureş

Programat la data: 10.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Expertize şi Constatări din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Programat la data: 10.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director - direcţia Unitatea de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Programat la data: 09.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Corp Control Ministru din cadrul Departamentului pentru Energie

Programat la data: 09.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Belceşti, judeţul Iaşi

Programat la data: 11.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 07.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu –Serviciul produse şi servicii financiare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Investiţii Străine şi Analiză din cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor

Programat la data: 16.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 16.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Infrastructură din cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor

Programat la data: 16.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 11.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou RUNOS din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Cluj

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Birou contabilitate şi achiziţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tepu, judeţul Galaţi

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Evidenţa Persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Programat la data: 16.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general al direcţiei generale a vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 12.11.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Administraţie Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, judeţul Prahova

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.11.2014 08:00

concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Micăsasa, judeţul Sibiu

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.11.2014 08:00

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR AL COMUNEI BRÎNCOVENEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.11.2014 08:00

concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Biroul urbanism, amenjarea teritoriului, disciplina în construcţii, protecţia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

Programat la data: 16.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv Economic din cadrul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3, Bucureşti

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 13.11.2014 08:00

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de comisar şef din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord – Est (Iaşi), director general – Direcţia generală control şi supraveghere piaţă şi armonizare europeană din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Programat la data: 17.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu resurse umane, IT, PSI, sănătate şi securitate în muncă din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 15.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Snagov, judeţul Ilfov

Programat la data: 16.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou al Serviciului Public de Asistenţă Socială al municipiului Gherla, judeţul Cluj

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Gura Padinii, judeţul Olt

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general si şef serviciu din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

Programat la data: 16.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 14.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraş, judeţul Braşov

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concursuli de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Zărneşti, judeţul Braşov

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de: şef serviciu la Serviciul de verificare a achiziţiilor publice – aparat propriu DGRFP Galaţi

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de: şef serviciu la Serviciul inspecţie economico-financiară regiunea Sud-Est - aparat propriu DGRFP Galaţi

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concursde promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef administraţie adjunct - activitatea de colectare la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova din cadrul DGRFP Ploiesti

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Adopţii şi post adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 18.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiajna judeţul Ilfov

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de
şef serviciu urbanism, investiţii, gospodărie comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Contabilitate, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava, judeţul Ilfov

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 17.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – buget – contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Potcoava, judeţul Olt

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală managementul resurselor umane, materiale şi financiare din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de verificare a achiziţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef birou – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgşoru Vechi, judeţul Prahova

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul de Cercetări Statistice în Întreprinderi şi Exploataţii Agricole, din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu –Serviciul armonizare europeană şi parteneriat din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul programare şi analiză, şef serviciu – Serviciul fiscal orăşenesc Zărneşti, şef serviciu – Serviciul fiscal orăşenesc Victoria, şef serviciu – Serviciul fiscal orăşenesc Avrig, şef serviciu – Serviciul registru contribuabili declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul financiar, buget şi investiţii din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj - Napoca

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul verificare a achiziţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj - Napoca

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu şi şef birou din cadrul Structurii de Trezorerie - DGRFP Cluj Napoca

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul tehnologia informaţiei – AJFP Maramureş – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj - Napoca

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general - Direcţia Generală de Management din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Juridic – AJFP Bistriţa –Năsăud şi şef serviciu – Serviciul Juridic – AJFP Satu Mare din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj - Napoca

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul fiscal orăşenesc Vişeu de Sus – AJFP Maramureş şi şef birou – Biroul colectare şi executare silită persoane juridice – AJFP Satu - Mare din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj - Napoca

Programat la data: 18.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 18.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Departamentul pentru luptătorii în rezistenţa anticomunistă - deţinuţi din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989

Programat la data: 19.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 19.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil, Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăneşti, judeţul Ilfov

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale, Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lipăneşti, judeţul Prahova

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Statistica Sectorului Administraţiei Publice, Învăţământ, Sănătate, Cercetare Ştiinţifică şi Cultură, din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Data sustinere proba suplimentara: 22.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de şef birou – biroul aplicaţii servicii interne, şef serviciu – serviciul aplicaţii gestiune documente/conţinut electronice, şef serviciu – serviciul aplicaţii administrare fiscală schimb de informatii şi şef serviciu – serviciul aplicaţii plăţi electronice

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul tehnic gestiune mijloace de transport, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef birou – Biroul Resurse Umane, Administrativ din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar - Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sălciile, judeţul Prahova

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Audit şi Control din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Protecţia Copilului din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, judeţul Sibiu

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 20.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Supraveghere şi Control Vamal Fiscal – Direcţia Regională Vamală, şef serviciu – Serviciul Tehnologia Informaţiei - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, sef serviciu – Serviciul Inspecţie Fiscală Contribuabili Mijlocii - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş - Severin, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Brădeanu, judeţul Buzău

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Contractare, Decontare, Asistenţă Spitalicească şi Urgenţă Prespitalicească, Asistenţă Medicală Primară, Ambulatoriu de Specialitate Clinică, Paraclinică, Stomatologie şi Dispozitive Medicale, Îngrijiri la Domiciliu si Recuperare din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de Verificare a Achiziţiilor Publice, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct - Direcţia generală evaluare Ex-ante din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Programat la data: 22.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 21.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, dezvoltare economică şi afaceri europene din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita

Programat la data: 06.01.2015, ora 11:00
Data sustinere proba suplimentara: 06.01.2015, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 24.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău

Programat la data: 14.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Schitu Duca, judeţul Iaşi

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 26.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Obîrşia de Cîmp, judeţul Mehedinţi

Programat la data: 12.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ariniş, judeţul Maramureş

Programat la data: 06.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Economică şi Resurse Umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Programat la data: 05.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 27.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul relaţii instituţionale din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Programat la data: 11.12.2014, ora 12:00
Data sustinere proba suplimentara: 11.12.2014, ora 09:00

Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.11.2014 08:00

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Programat la data: 07.01.2015, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.11.2014 08:00

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul IT, Patrimoniu şi Administrativ din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Programat la data: 15.12.2014, ora 10:00
Detalii concurs (conditii de participare, bibliografie, dosar inscriere)

Concurs afisat la data: 28.11.2014 08:00


Pentru concursuri ce au fost programate consultati aceasta sectiune:
- Arhiva anunturi concursuri - Funcţii publice de conducere

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.