Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

MĂSURI ANFP ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

 

COMPONENTA C7. TRANSFORMAREA DIGITALĂ
Investiția 10 - Transformarea digitală în managementul funcției publice
Jalon 177 - S-au instituit și sunt operaționale platforme interactive și colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală

SIMRU

Investiția 10 - Transformarea digitală în managementul funcției publice
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți funcția publică prin reducerea birocrației și sporirea calității serviciilor publice prin intermediul unei funcții publice bine pregătite și profesioniste. Această investiție este legată de Componenta 14 (Buna guvernanță).
Investiția constă în operaționalizarea a două platforme interoperabile:
- e-ANFP – dezvoltarea și extinderea platformei de gestionare a funcției publice (nivel central, teritorial, local) pentru toate procesele aferente carierei (recrutare, evaluare, promovare, ieșirea din sistemul public, pe baza unui cadru de competențe standardizat și a unor fișe ale posturilor standardizate) și interconectarea cu instituțiile cu care se colaborează;
- SIMRU (Sistemul integrat de gestionare a resurselor umane) – dezvoltarea platformei de gestionare internă pentru autoritățile publice pentru procesele privind resursele umane (gestionarea datelor privind personalul, gestionarea organizațională, gestionarea timpului, stabilirea obiectivelor și raportarea).

Jalon 177 - S-au instituit și sunt operaționale platforme interactive și colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală (SIMRU, e-ANFP)

Descriere jalon:
Platformele colaborative (e-ANFP și SIMRU) vor cuprinde toate procesele, de la on-boarding-recrutare până la evaluare, promovare, ieșirea din sistemul public, având la bază modelul cadrelor de competență și fișe de post standardizate.

Indicator calitativ: Platformele sunt operaționalizate

Calendar orientativ:  T4 2025

Buget: 8.000.000 EURO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentare SIMRU:

SIMRU reprezintă o platformă de gestiune internă aprofundată, utilizată intern de către autorități și instituții publice pentru a realiza procesele de management al resurselor umane, de tipul platformei de HR utilizată la nivelul Comisiei Europene - SYSPER, care va include procese interne de MRU automatizate/ standardizate de tip: date administrare personal, management organizațional, management al timpului - pontaj, cereri concediu, evidență formare, setare obiective, raportare etc.
Prin acest sistem se va asigura:
- livrarea de servicii integrate de management al resurselor umane pentru administrația publică centrală, prin intermediul unei platforme integrate de gestiune a documentelor și a datelor referitoare la angajați și angajatori, elemente colaborative - de tip self service (acces dosar profesional digital pentru angajat, generare adeverințe - automatizat, cazier administrativ, validare acte de studii etc.) și self management (actualizarea directă de către funcționar a propriului dosar profesional),
- servicii de raportare evidență bugetari, gestiune personal administrație publică, venituri salariale, elemente de carieră/ în vederea fundamentării politicilor publice guvernamentale (Open Government Data),
- analiză privind extinderea SIMRU cu un modul de servicii financiare integrate (SFI) asociate resurselor umane pentru administrația publică centrală (managementul prezenței/ gestiunea și plata drepturilor salariale pentru administrația 
centrală,  cel puțin pentru funcționarii publici, cu aderarea în mod voluntar a administrației locale).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------