Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici

 

Titlul proiectului: Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici

ID proiect: 2012/104611

Promotor: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)

Parteneri:

Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS)                  

Asociaţia Municipiilor din România (AMR)

Parteneri din partea societății civile:

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

Federația Sindicatelor din Administrația Publică și Asistență Socială - PUBLISIND

Parteneri locali/ autorități și instituții publice pilot, beneficiare ale proiectului:

BRAȘOV

Consiliul Judeţean Braşov

Instituţia Prefectului Judeţul Braşov

Primăria Municipiului Braşov

BUCUREȘTI

Instituţia Prefectului Municipiul Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Sectorului 6 Bucureşti

GALAȚI

Consiliul Judeţean Galaţi

Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi

Primăria Municipiului Galaţi

IAȘI

Consiliul Judeţean Iaşi

Instituţia Prefectului Judeţul Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi

TIMIȘ

Consiliul Judeţean Timiş

Instituţia Prefectului Judeţul Timiş

Primăria Municipiului Timişoara

 

Sursa de finanţare: finanţat printr-un grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit

Buget: 351.778 Euro, din care 301.948 Euro grant şi 49.830 Euro co-finanţare (asigurată de către ANFP, KS şi AMR)

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014

Obiectiv: Îmbunătăţirea structurilor şi a practicilor specifice dialogului social pentru funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare stabilite în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

Grup ţintă: Funcţionarii publici şi membri ai comisiilor paritare din cadrul Instituţiilor Prefectului, Consiliilor judeţene, Primăriilor municipiilor reşedinţă de judeţ din judeţele Braşov, Galaţi, Timişoara, Iaşi şi din cadrul Instituţiei Prefectului, Primăriei generale şi Primăriei sectorului 6, Bucureşti.

Activităţi:      

 • STUDIU PILOT - elaborarea unui studiu cu privire la activitatea comisiilor paritare, sindicatelor şi condiţiile de lucru din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice pilot, cu sprijinul unui grup de volutari selectaţi şi pregătiţi în acest sens;

Studiul - Comisia paritară şi sindicatul. Mecanisme de dialog social pentru condiţii de muncă decentă în administraţia publică

Comunicat de presă - ANFP a analizat dialogul social din administraţia publică

 

 • VIZITĂ DE STUDIU - organizarea unei vizite de studiu în Norvegia, având ca obiectiv cunoaşterea rolului şi a modului în care se realizează dialogul social în Norvegia;

Comunicat de presă - ANFP: Vizită de studiu în Oslo

 

 • BUNE PRACTICI - realizarea unor schimburi de bune practici între comisiile paritare și comisiile de dialog social din cadrul celor 15 instituţii şi autorităţi publice pilot;

Ştire de presă - ANFP organizează schimb de bune practici privind dialogul social şi munca decentă

 

 • STUDIU COMPARATIV - elaborarea unui studiu comparativ referitor la modul în care se desfăşoară dialogul social în administraţia publică din Norvegia şi România;

Studiul comparativ privind dialogul social în administraţia publică din România şi Norvegia (bilingual Romanian-English: Comparative study on social dialogue in the Romanian and Norwegian public administration)

 

 • FORMARE - organizarea unui program de formare de formatori şi a unor sesiuni de formare în domeniul dialogului social pentru funcţionari publici din instituţiile şi autorităţile publice pilot;

Comunicat de presă - ANFP a instruit funcţionarii publici privind dialogul social şi munca decentă

 

 • CAMPANIE  DE CONȘTIENTIZARE - desfăşurarea unei campanii de conştientizare cu privire la rolul și importanța dialogului social pentru funcționarii publici.

Comunicat de presă - ANFP organizează mese rotunde privind dialogul social şi munca decentă

 

Rezultate:

 • 1 studiu privind activitatea comisiilor paritare și a sindicatului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice pilot;
 • 1 vizită de studiu de 5 zile în Norvegia organizată pentru 30 de funcţionari publici din grupul ţintă;
 • 6 schimburi de bune practici, la care au participat 188 de persoane;
 • 1 studiu comparativ cu privire la modul în care se realizează dialogul social în admnistraţia publică din România şi Norvegia;
 • 1 curriculă dezvoltată pentru programul de formare dedicat mebrilor comisiilor paritare;
 • 30 de formatori în domeniul dialogului social;
 • 183 de persoane din administrația publică pregătite în domeniul dialogului social;
 • o campanie de conştientizare asupra rolului și importanței dialogului social pentru funcționarii publici și ale comisiilor paritare, constând în organizarea a 15 mese rotunde și a unei dezbateri finale, la care au participat 900 de persoane din administrația publică locală și centrală.

 Materiale proiect:

Conferinţa de lansare:

Conferinţa de închidere:

Decent Work Brochure KS-NUMGE