Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiect IDEAS - Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)

 

PREZENTARE PROIECT

TITLUL PROIECT: I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)

COD PROIECT: JUST/2015/RDIS/AG/DISC/9461

OBIECTIV
: promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului nediscriminării și respectarea acestuia și a drepturilor omului, prin crearea și dezvoltarea Cartelor Diversității în Slovenia, România și Croația pentru sectorul privat și public.

SURSA DE FINANŢARE
: Comisia Europeană - Direcția Generală Justiție și Consumatori prin programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020 - R.E.C. (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020)

BENEFICIAR:  DOBROVITA, Compania pentru formarea și angajarea persoanelor cu dizabilități, Slovenia

PARTENERI

România  

  • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  • Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21
  • Forumul pentru Comunicare Internaţională

Slovenia

  • ŠENTPRIMA – Institutul pentru Reabilitare și Educație       
  • SKUP – Comunitatea Institutelor Private

Croația       

  • HR BCSD - Consiliul de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 

BUGET:  346.835,98 Eur

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018

ACTIVITĂȚI
Dezvoltarea de Carte ale diversității:
- Schimb de bune practici și informații prin intermediul Platformei diversității a UE.
- Elaborarea Cartelor diversității.
- Cercetare în vederea dezvoltării durabile a Cartelor și după finalizarea proiectului.
- Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de informare privind nediscriminarea, drepturile omului, egalitatea de șanse, managementul diversității prin intermediul unor materiale informaționale, site-uri dedicate acestor problematici, promovarea în mass-media și social media.
- Identificarea și implicarea în proiect al promotorilor pentru a sprijini și a promova activitățile Cartelor (ambasadori) cât și transmiterea de mesaje pentru părțile interesate și potențialii beneficiarii ai Cartei, pe de o parte și pentru publicul larg, pe de altă parte.

Activități a managementului diversității pentru sectorul public și privat:
- Activități de training în domeniul diversității în sectorul privat și public (dezvoltarea și furnizare de programe de formare).
- Dezvoltarea unor instrumente online specifice .
- Furnizarea de sesiuni de formare pentru sectorul privat și public între parteneri și punerea la dispoziție a resursele disponibile pentru alte părți interesate.

Activități de comunicare și diseminare pentru o vizibilitate ridicată a Cartelor diversității cât și pentru creșterea gradului de conștientizare:
- Organizarea de evenimente (lansare Carte, workshopuri, etc.).
- Scrierea și conceperea materialelor infografice care vor fi utilizate pentru utilizatorii de social media și promovarea tematicii proiectului (nediscriminare, respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării de gen).

REZULTATE ESTIMATE
- 3 Carte ale diversității în România, Slovenia și Croația elaborate și puse în aplicare în sectorul public și privat.
nivel mai bun de informare a beneficiarilor direcți ai proiectului, precum și a publicului larg, în ceea ce privește principiul nediscriminării, respectarea drepturilor omului, egalitatea de șanse, managementul diversității.
- 80 de manageri și 172 funcționari publici implicați în sesiunile de formare pe tema diversității.
- 30 de semnatari/țară ai Cartei diversității (ONG-uri, autorități publice, sindicate, asociații profesionale).
- 370 de participanți la evenimente (toate părțile interesate pe probleme de diversitate).
- 15 ambasadori ai Cartei diversității (ONG-uri, sectorul public, privat, asociații).

Comunicate de presă:

30 martie 2017 - Proiect I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)

11 mai 2017 - I.D.E.A.S.– Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. Întâlnirea Consiliului Cartei Diversității din România

28 iunie 2017 -  I.D.E.A.S. - Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. Cel de-al doilea atelier de lucru pentru elaborarea Cartei Diversității în România

30 octombrie 2017 - I.D.E.A.S. - Incluziune. Diversitate.Egalitate. Conştientizare. Succes. Sesiune de formare dedicată Cartei Diversității în România 

19 aprilie 2018 -  ANFP și 13 instituții publice - pionierii semnării Cartei diversității

Galerie foto eveniment lansare Carta Diversităţii din România

 

Știri:

12 noiembrie 2018 - Întâlnirea Consiliului Cartei Diversității

 06 noiembrie 2018 - Cel de-al doilea atelier de lucru "Carta Diversității"

19 octombrie 2018 - Atelierul de lucru "Nediscriminarea și egalitatea de șanse - valori fundamentale promovate de Carta Diversității"

02 noiembrie 2017 - Cea de-a doua întâlnire a Consiliului Cartei Diversității din România

www.cartadiversitatii.ro 

CARTA DIVERSITĂȚII SEMNATĂ DE ANFP

Lista de verificare a implementării Managementului Diversității

Listă de verificare a implementării "Checklist Diversity Management" (ENG)

BROȘURA EXEMPLELOR DE BUNE PRACTICI

Broșura CARTA DIVERSITĂȚII DIN ROMÂNIA

Publicație "Diversity Management in Romanian Organisations (Carta Diversității, 2020)"

Raport cercetare Carta Diversității & MKOR (2020): Managementul diversității în organizațiile din România

Studiu privind discriminarea de gen în administrația publică din România

Studiu "Managing a diverse public administration"

Prezentare "Managing diversity at work"

Sondaj "Managing a diverse public administration"

Suport de curs Diversity Management - Training course for implementing the Diversity Charter (ENG)

Managementul Diversității - Suport de curs pentru implementarea Cartei Diversității

Galerie foto

Galerie foto - Atelier de lucru Proiect IDEAS

Galerie foto - Sesiunea de formare Managementul diversității

Galerie foto - Cea de-a doua întâlnire a Consiliului Cartei Diversității din România

 

Articol IQads "Dana Oancea, despre Carta Diversitatii din Romania"