Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Expert dezvoltare durabilă - o nouă funcţie publică specifică

În urma intrării în vigoare a Legii nr. 156/2022, s-a introdus în Codul administrativ prevederea că autoritățile/ instituțiile publice din administrația publică pot stabili funcția/funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă.

Astfel, autoritățile/ instituțiile publice din administrația publică centrală și locală, cu atribuții în implementarea activităților specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, pot stabili funcția/ funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă, în următoarele condiții:

- dacă atribuțiile postului presupun mai mult de 50% activităţi specifice pentru dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activităţi (inclusiv cele din PNRR), denumirea funcției publice respective se poate schimba în cea de “expert în dezvoltare durabilă”;
- funcțiile publice de expert dezvoltare durabilă se pot stabili și prin transformare/ înființare, dacă nu există funcții publice de execuție cu atribuțiile mai sus-menționate;
- pentru autoritățile/ instituțiile publice care au stabilite funcții publice de stat și funcții publice teritoriale sunt aplicabile prevederile art. 402 din Codul administrativ, privind emiterea avizului ANFP la solicitarea acestora;
- persoanele care ocupă aceste funcții publice trebuie să fie absolvente de cursuri/ programe postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupațional „Expert dezvoltare durabilă”.

* Legea nr. 156/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/ 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

Categorie: Anunțuri, joi, 02 iunie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi