Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administraţia publică

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică 


Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136)

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului
Parteneri:  Agenția Națională a Funcționarilor Publici
                   Ministerul Muncii și Solidarității Sociale


Perioada de implementare: 08.11.2017 - 08.09.2022

Scopul proiectului: Dezvoltarea sistemului de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, incluzive și inovative.

Obiectivele specifice ale proiectului
:
•    Dezvoltarea unor soluții fundamentate și durabile a căror aplicare să contribuie la îmbunătățirea managementului resurselor umane din administrația publică din România;
•    Diminuarea discrepanțelor existente în aplicarea politicilor de resurse umane, atât între diferitele categorii ale acestora, cât și între instituții publice;
•    Dezvoltarea unor mecanisme moderne și inovative de management al resurselor umane care să sprijine procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice în domeniu;
•    Dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu indicatorii de performanță și politicile de salarizare pentru administrația publică;
•    Contribuție la asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
•    Îmbunătățirea aplicării legislației în domeniul salarizării unitare a personalului din administrația publică;
•    Îmbunătățirea coordonării și comunicării între instituțiile publice care au atribuții în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică.

    Rezultate așteptate:
•    Propunere de politică publică fundamentată care să identifice soluții pentru o gestiune standardizată a diferitelor categorii de resurse umane din administrația publică;
•    Analize, ghiduri, proceduri dedicate compartimentelor de resurse umane în vederea aplicării unitare a legislației în domeniu;
•    Model de cadru de competențe generale și specifice pentru administrația publică;
•    Model și sistem informatic pentru organizarea concursului național dezvoltat în vederea asigurării unui proces transparent și incluziv de recrutare și selecție în administrația publică;
•    Sistem de management al performanței individuale pentru diferitele categorii de resurse umane din administrația publică.

Bugetul total al proiectului: 35.870.050,34 lei, din care 30.125.053,87 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 5.744.996,47 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului, bugetul ANFP fiind de 3.940.235,34 lei.

Persoana de contact: Dragoș Negoiță – manager de proiect – dragos.negoita@gov.ro 

 

Prezentarea rolului ANFP în cadrul proiectului SIPOCA 136

    Prin implicarea ca partener în cadrul acestui proiect, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va contribui la eficientizarea procesului de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici prin implementarea unor activități care vizează profesionalizarea personalului din funcția publică, precum dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale, contribuția la asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, în contextul asigurării unui constant proces de promovare și consultare a factorilor interesați cu privire la conținutul modelelor/politicilor specifice elaborate cu privire la cadrele de competență, recrutarea și evaluarea personalului din administrația publică.

Activități și rezultate din proiect

Webinarii pentru promovarea modelelor de reformă a managementului resurselor umane din administrația publică

Afis SIPOCA 136

Publicaţii proiect

Gala POCA „Performanță în administrația publică românească” - 19 decembrie 2023