Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Colaborări naţionale

În scopul promovării activităților specifice și a dezvoltării unor acțiuni comune într-un cadru de cooperare instituțional, Agenția Națională a Funcționarilor Publici are în derulare protocoale de colaborare cu instituții și autorități publice, asociații, fundații, mediul universitar, mass-media și mediul privat.

INSTITUȚII ȘI AUTORITĂȚI PUBLICE

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP)
Obiectul: Cooperarea interinstituţională cu privire la:
-      identificarea şi agrearea modalităţilor de realizare a acţiunilor comune în domeniul achiziţiilor publice
-      elaborarea şi implementarea documentului de politică publică – „Planul privind profesionalizarea în domeniul achiziţiilor publice”.
www.anap.gov.ro

Serviciul Român de Informații (SRI)
Obiectul: stabilirea condiţiilor, a modalităţilor şi a cadrului general de cooperare în scopul identificării, alertării şi prevenirii consecinţelor incidentelor de securitate în care pot fi implicate serviciile informatice administrate de către ANFP.
www.sri.ro

Institutul Naţional de Statistică
Obiectul: completarea şi dezvoltarea capacităţii de informare şi decizie, armonizării metodologiilor, precum şi întregirea fondului naţional de date statistice.
www.insse.ro

Corpul de Control al primului-ministru
Obiectul: identificarea şi agrearea modalităţilor de realizare a acţiunilor comune în domeniul specific al creşterii transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul funcţiei publice din autorităţile şi instituţiile publice, prin: dezvoltarea unitară a funcţiei de control administrativ în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, definirea şi dezvoltarea unui cadru de competenţe asociat acestei funcţii, întărirea capacităţii de comunicare şi colaborare inter-instituţională, definirea, dezvoltarea şi promovarea de mecanisme eficace de control administrativ şi de prevenire a corupţiei, diseminarea legislaţiei specifice, a studiilor şi analizelor/recomandărilor realizate în rândul funcţionarilor publici.

ASOCIAȚII

Asociația Comunelor din România (ACOR)
Obiectul: Cooperarea interinstituţională cu privire la identificarea şi agrearea modalităţilor de realizare a acţiunilor comune pentru punerea în aplicare a direcţiilor strategice privind eficientizarea administraţiei publice locale în domeniul reformei managementului funcţiei publice, profesionalizarea şi promovarea performanţei profesionale a personalului din administraţia publică locală.
www.acor.ro

Asociația Europeană pentru Siguranță și Antidrog
Obiectul: informarea reciprocă şi desfăşurarea de acţiuni specifice prin:
-      încurajarea şi consolidarea schimburilor şi cooperării în scopul promovării sănătăţii, prevenirii şi combaterii consumului de tutun, alcool, droguri în administraţia publică din România
-      extinderea propriilor acţiuni relevante în beneficiul administraţiei publice, prin iniţiative de interes comun, inclusiv prin accesarea în partenriat de fonduri europene nerambursabile prin proiecte
-      promovare reciprocă, prin mijloacele specifice obiectului lor de activitate
www.euroantidrog.eu

Asociația Solar Decatlon București ( EFdeN)
Obiectul: promovarea de către părţi a conceptului de dezvoltare durabilă, în vederea responsabilizării funcţionarilor publici ce activează la nivelul administraţiei publice centrale şi locale şi a educării şi conştientizării publicului larg cu privire la aplicabilitatea acestora în viaţa de zi cu zi.
www.efden.org

Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART)
Obiectul: Promovarea rolului ANFP în cadrul administraţiei publice şi a rolului UNART în recunoaşterea şi dezvoltarea valorilor culturale româneşti.
www.unart.ro

FUNDAȚII

Fundația Centrul de Resurse Juridice
SCOPUL: Stabilirea condiţiilor de colaborare permanentă în domeniul implementării politicilor privind prevenirea corupţiei, transparenţa şi etica în administraţia publică.
www.crj.ro

Fundația AMFITEATRU
Obiectul: valorificarea, informarea, formarea şi promovarea superioară a potenţialului uman din administraţia publică românească prin intermediul unor publicaţii de specialitate şi organizării de evenimente.
www.fundatia-amfiteatru.ro

MASS-MEDIA

Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România)
Obiectul: Parteneriat media pentru informare în domeniul administraţiei publice şi pentru promovarea misiunii ANFP în domeniul managementului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici.
www.radioromania.ro

MEDIUL PRIVAT

S.C. Oameni și Companii SRL
Obiectul: Promovare şi informare în domeniul administraţiei publice, prin:
-     promovarea reciprocă a imaginii, prin mijloacele specifice obiectului lor de activitate
-     promovarea, prin intermediul fluxului informativ cotidian al Portalului de administraţie publică a misiunii ANFP în domeniul managementului funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici în România
www.oamenisicompanii.ro

www.administratie.ro

S.C. Addvances Strategic Solutions SRL
Obiectul: Promovarea reciprocă şi informarea în domeniul administraţiei publice.
www.addvances.ro

MEDIUL UNIVERSITAR

Obiectul: desfășurarea stagiilor de practică de către studenţii care urmează cursurile în domeniul administrației publice, în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi formării  abilităţilor în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
www.snspa.ro

Academia de Studii Economice
www.ase.ro

Universitatea din Bucureşti
www.unibuc.ro

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
www.univnt.ro

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"
www.ucdc.ro

Universitatea din Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
www.ubbcluj.ro

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
www.uaic.ro

Universitatea Spiru Haret 
www.spiruharet.ro