Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Colaborări internaţionale

Colaborări internaţionale

În scopul consolidării imaginii de partener de încredere la nivel internaţional, Agenția Națională a Funcționarilor Publicicolaborează cu departamentele de specialitate din cadrul altor instituţii similare din alte state, bilateral sau în cadrul unor rețele internaționale în domeniul administrației publice.

Cooperare bilaterală:

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Obiectul: Cooperarea interinstituţională în domeniul managementului funcției publice şi al funcționarilor publici a început în anul 2012, în baza unui Acord de cooperare.

http://www.aap.gov.md/ 

Cooperare în cadrul unor grupuri de lucru și rețele internaționale:

EUPAN (European Public Administration Network – Reţeaua Europeană de Administraţie Publică)

EUPAN reprezintă o rețea informală a reprezentanților administrațiilor publice din statele membre ale Uniunii Europene și din cele cu statut de observator (Elveția, Norvegia, Turcia etc.), cu impact semnificativ asupra iniţiativelor administrației publice din fiecare țară. Rețeaua este coordonată de fiecare Președinție rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Colaborarea cu EUPAN  a început din anul 2004, concretizându-se prin participarea experţilor ANFP la activitatea mai multor grupuri de lucru privind resursele umane în administraţia publică, dialogul social, serviciile publice, managementul satisfacţiei clienţilor etc.

Newsletter EUPAN

Studiile, sondajele, rapoartele realizate de fiecare președinție rotativă sunt disponibile la:

http://eupan.eu/

SDC CGA (European Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations  - Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală) din cadrul Comisiei Europene

În decembrie 2010, partenerii sociali europeni, TUNED (Delegaţia Sindicatelor Naţionale şi Europene din Administraţia Publică) şi EUPAE (Angajatori din Administraţia Publică de la nivelul UE), au lansat,  cu sprijinul Comisiei Europene, Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală, cu scopul de a încuraja şi dezvolta dialogul social între sindicate şi angajatori la nivel european şi naţional asupra problemelor specifice sectorului public. Comitetul permite angajatorilor şi sindicatelor să contribuie direct în ce priveşte politicile UE care afectează administraţiile publice centrale. Procesul de dialog social este sprijinit de Comisia Europeană, iar Comitetul are în componenţă sindicate reprezentând angajaţii din sectorul public şi funcţionarii publici, cât şi reprezentanţi ai angajatorilor din cadrul administraţiilor publice centrale din cele 27 de state membre ale UE, ţările candidate şi Norvegia.

Din 2010, ANFP este reprezentantul statului român ca angajator al funcţionarilor publici în cadrul SDC CGA, în baza mandatului stabilit prin Memorandum şi Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor.

Acordurile semnate în cadrul SDC CGA, studiile, materialele și ghidurile realizate de membri sunt disponibile aici.

Declarația privind pandemia Covid-19 și urmările acesteia: investiții în sectorul public şi în personal (ENG)

Declarația privind pandemia Covid-19 și urmările acesteia: investiții în sectorul public şi în personal (RO)

Declaraţia cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală din cadrul Comisiei Europene (SDC CGA) (RO)

Declaraţia cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală din cadrul Comisiei Europene (SDC CGA) (ENG)

PaE (Parteneriatul Estic – Eastern Partnership - EaP)

Parteneriatul Estic este o politică a UE lansată în mai 2009 cu scopul de a aduce în atenţia Statelor Membre ţările partenere din est care beneficiază de Politica Europeană de Vecinătate (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) pentru sprijinirea eforturilor de reformă şi modernizare ale statelor. ANFP este membru activ în Panelul
România este reprezentată în cadrul Panelului Reforma Administraţiei Publice încă de la prima reuniune, din 2011, prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Mai multe detalii despre activitatea ANFP în cadrul PaE se regăsesc aici.

Reţeaua Europeană de Experţi în domeniul recrutării de personal a Oficiului European de Selecție a Personalului – EPSO

Reţeaua Europeană de Experţi în domeniul recrutării de personal a EPSO are misiunea de a reuni experți din Statele Membre în acest domeniu pentru a împărtăși experiența și a face schimb de bune practici.
ANFP este membru în rețea începând cu anul 2013.

https://epso.europa.eu

EIPA (European Institute of Public Administration – Institutul European de Administraţie Publică)
EIPA este un institut independent, o organizaţie neguvernamentală condusă de un Consiliu de administraţie format din reprezentanţi ai statelor membre ale UE şi membrii asociaţi ai Institutului. Aceşti reprezentanţi formează o legătură permanentă între EIPA şi administraţiile publice naţionale şi garantează, de asemenea, o reţea instituţională puternică la cel mai înalt nivel al administraţiei publice în întreaga Europă.

ANFP a colaborat cu EIPA în 2007, 2009 şi 2011, sprijinind proiectul european EPSA (Eropean Public Sector Award – Premiul pentru Sectorul Public European), o competiție internaţională de proiecte pentru administrație organizată din doi în doi ani.

https://www.eipa.eu/ 

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE - PRESRO 2019

 

Arhivă