instrumente de lucru
Site ANFP Interogare corp rezerva
 
 
Copyright © 2013
Gabriel Mihailov - Serviciul Tehnologia Informatiei

Interogare corpul de rezerva al functionarilor publici


 

Corpul de rezerva este format din funcţionarii publici care au fost eliberaţi din funcţia publică în condiţiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) din Legea nr. 188/1999 r2, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Corpul de rezervă este gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dar conţine datele comunicate de către compartimentele de resurse umane ale autorităţilor şi instituţiilor publice de unde funcţionarul public a fost eliberat din funcţia publică.

Funcţionarii publici părăsesc corpul de rezerva si pierd calitatea de funcţionar public in următoarele situaţii:

  • după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva;
  • in cazul in care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici il redistribuie intr-o funcţie publica vacanta corespunzătoare studiilor absolvite si pregătirii profesionale, iar funcţionarul public o refuza;
  • angajarea in baza unui contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni;
  • la cererea funcţionarului public.


Cod Numeric Personal*    


  

NOTA
 Introduceti CNP-ul persoanei pe care doriti sa verificati daca este inscrisa in corpul de rezerva a functionarilor publici si apasati butonul Verifica persoana in corpul de rezerva. La gasirea unei persoane nu vor fi facute publice date de identificare sau de contactare.

 


A fost regasita o persoana in corpul de rezerva avand CNP-ul introdus de dvs
CNP Label
Functie Label
Clasa Label
Grad Label
Localitate Label
Judet Label
Data eliberare din functie Label
Data iesire din corpul de rezerva Label
Nu a fost regasita o persoana activa in corpul de rezerva a functionarilor publici avand CNP-ul Label

În cazul în care ați fost eliberat din funcția publică în condițiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) din Legea nr. 188/1999 r2, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 2 ani, și nu vă regăsiți în corpul de rezervă al ANFP, vă rugăm să luați legătura cu autoritate/instituția publică angajatoare.

Corpul de rezervă este gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici dar conține datele comunicate de către compartimentele de resurse umane ale autorităților și instituțiilor publice de unde funcționarul public a fost eliberat din funcția publică.

PageView
Agentia Nationala a Functionarilor Publici este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129