instrumente de lucru
Site ANFP Interogare corp rezerva
 
 
Copyright © 2013
Gabriel Mihailov - Serviciul Tehnologia Informatiei

Interogare corpul de rezerva al functionarilor publici


 

Corpul de rezervă este format din funcționarii publici care au fost eliberați din funcția publică în condiţiile art. 519 alin. (1) lit. a)-d), f) si h) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Corpul de rezervă este gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, dar conține datele comunicate de către compartimentele de resurse umane ale autorităților și instituțiilor publice de unde funcționarul public a fost eliberat din funcția publică.

Funcționarii publici părăsesc corpul de rezervă şi pierd calitatea de funcționar public în următoarele situaţii:

  • după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;
  • în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare, iar funcționarul public o refuză;
  • la împlinirea a 12 luni de la data angajării în baza unui contract individual de muncă, precum şi în orice altă formă de exercitare a unei profesii sau activităţi, în condiţiile expres prevăzute de lege;
  • la cererea funcţionarului public;
  • la data intervenirii unui caz de încetare de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public.

Funcţionarii publici sunt obligaţi să informeze Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dacă se află în următoarele situații:

  • împlinirea a 12 luni de la data angajării în baza unui contract individual de muncă, precum şi în orice altă formă de exercitare a unei profesii sau activităţi, în condiţiile expres prevăzute de lege;
  • intervenirea unui caz de încetare de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public.


Cod Numeric Personal*    


  

NOTA
 Introduceti CNP-ul persoanei pe care doriti sa verificati daca este inscrisa in corpul de rezerva a functionarilor publici si apasati butonul Verifica persoana in corpul de rezerva. La gasirea unei persoane nu vor fi facute publice date de identificare sau de contactare.

 


A fost regasita o persoana in corpul de rezerva avand CNP-ul introdus de dvs
CNP Label
Functie Label
Clasa Label
Grad Label
Localitate Label
Judet Label
Data eliberare din functie Label
Data iesire din corpul de rezerva Label
Nu a fost regasita o persoana activa in corpul de rezerva a functionarilor publici avand CNP-ul Label

În cazul în care ați fost eliberat din funcția publică în condițiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) din Legea nr. 188/1999 r2, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 2 ani, și nu vă regăsiți în corpul de rezervă al ANFP, vă rugăm să luați legătura cu autoritate/instituția publică angajatoare.

Corpul de rezervă este gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici dar conține datele comunicate de către compartimentele de resurse umane ale autorităților și instituțiilor publice de unde funcționarul public a fost eliberat din funcția publică.

PageView
Agentia Nationala a Functionarilor Publici este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129