Copyright © 2011
Gabriel Mihailov - Serviciul Tehnologia Informatiei

Instrucţiuni de accesare a portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici


I. Accesul la portal, obţinerea parolei, modificarea parolei, respectiv obţinerea unei noi parole în situaţia pierderii acesteia.

1. Obţinerea parolei
Accesul la portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici se realizează prin intermediul conexiunii https://www.anfp.gov.ro/, pe baza unor parole. Aceste parole asigură accesul la contul web al autorităţii sau instituţiei publice respective. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va transmite parolele pe format hârtie către autorităţile şi instituţiile publice centrale precum şi pentru serviciile deconcentrate ale acestora (acolo unde este cazul). La introducerea parolei primite de la Agenţie se va deschide o fereastra unde se va solicita schimbarea parolei. Persoana desemnata din cadrul autorităţii sau instituţiei publice va introduce o nouă parolă, care trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: minim 9 caractere, să conţină litere, cifre şi caractere speciale. Noua parolă va fi cunoscută doar de către persoanele desemnate în acest sens de conducerea instituţiei respective, întrucât asigură accesul la contul web care conţine structura instituţiei, iar deţinătorul parolei poate opera o serie de modificări în structură. Precizăm că A.N.F.P. nu va avea acces la noua parolă introdusă de către utilizator, astfel încât responsabilitatea gestionării acesteia revine integral instituţiei publice.

2. Obţinerea unei noi parole în situaţia pierderii acesteia
În situaţia pierderii parolei, pentru obţinerea unei noi parole, va contacta Agenţia la adresa de mail portal.anfp.gov.ro. După primirea noii parole, se va relua procedura cu schimbarea acesteia de către utilizator.

3. Modificarea parolei
Dacă, din raţiuni de securitate internă ale instituţiei, se doreşte modificarea parolei, există această opţiune în meniul portalului, cu condiţia respectării condiţiilor menţionate anterior legate de dimensiunea parolei şi caracterele pe care trebuie să le conţină aceasta.


Agentia Nationala a Functionarilor Publici este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal