Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere

În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul național de redresare și reziliență și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Agenția este responsabilă pentru implementarea țintei nr. 185 „Funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală”, aferentă Investiției nr. 16 Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici.

Investiția nr. 16 face parte din Componenta C7 – Transformare digitală și include următorii indicatorii de monitorizare intermediari și final privind atingerea țintei nr. 185 (32.500 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală):

- până la data de 31 decembrie 2023: 8.000 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală,
- până la data de 31 decembrie 2024: 18.000 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală,
- până la data de 31 decembrie 2025: 28.000 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală,
- până la data de 30 iunie 2026: 32.500 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală.

Pentru implementarea țintei nr. 185, Agenția Națională a Funcționarilor Publici derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de  formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere, respectiv:

- LOTUL I: Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de competențe digitale și servicii conexe pentru un grup ţintă format din 30.000 funcţionari  publici, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional
- LOTUL II: Servicii de formare (instruire, testare şi certificare) pentru dezvoltarea de competențe de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale, și servicii conexe, pentru un grup ţintă format din 2.500 de funcţionari  publici de conducere, bărbaţi şi femei, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional.

prin licitația deschisă online cu anunțul de participare nr. CN1051004/06.01.2023, publicat pe site - ul www.e-licitatie.ro.

Procedura de atribuire se desfășoară integral online, în conformitate cu prevederile legale.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.02.2023, ora 15:00.

Documentația de atribuire și documentele suport se regăsesc atașate anunțului de participare nr. CN1051004/06.01.2023.


Categorie: Anunțuri, marți, 31 ianuarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi