Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Ordinul Președintelui ANFP pentru aprobarea formatului standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Președintelui ANFP nr. 72 pentru aprobarea formatului standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public.

Acest Ordin reglementează:
- formatul standard al informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public care se comunică acestuia la numirea în funcția publică sau, după caz, la modificarea raportului de serviciu, de către persoana care are competența legală de numire sau, după caz, de către conducătorul autorității sau instituției publice;

Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice potrivit art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii;

Ordinul Președintelui ANFP nr. 72/ 2023 poate fi consultat aici.

Categorie: Anunțuri, joi, 02 februarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi