Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a elaborat Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant.

Etapele de parcurs pentru avizarea competențelor specifice pentru funcțiile publice de execuție, generale de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, atât ocupate, cât și vacante.

Potrivit art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să efectueze analiza postului pentru funcțiile publice de execuție, generale de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statutele speciale și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, atât ocupate, cât și vacante.
Procedura de elaborare și avizare a cadrelor de competență specifice este prevăzută în Capitolul IV din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă specifice pentru funcțiile publice de execuție, generale de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, atât ocupate, cât și vacante (art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022) se desfăşoară în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/ 2022, respectiv până la data de 13 februarie 2023
Analiza posturilor se efectuează pentru fiecare post dintre cele menționate, ocupate și vacante, în condițiile prevăzute la art. 26 – 29 din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru a facilita procedura de analiza interna a posturilor recomandăm a fi avută în vedere Metodologia de analiză a posturilor pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant postată pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Componența grupului de lucru se stabilește conform prevederilor art.  23 alin. (3) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de colaborare cu serviciile publice deconcentrate în vederea completării formularelor prevăzute în Metodologia de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuție de grad profesional debutant se stabilește la nivelul ficărui minister de resort, respectiv la nivelul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale competente.
La finalizarea acestui proces se întocmește raportul analizei posturilor, care trebuie să conțină transpunerea competențelor generale și a competențelor specifice identificate pentru funcțiile publice de execuție, generale, grad profesional debutant și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, raportat la art. 29 din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
Ulterior, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici documentele necesare pentru avizarea competențelor specifice, pentru funcțiile publice de execuție, generale, grad profesional debutant și funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, ocupate și vacante, conform art. 30 din anexa nr. 8 la aceeași ordonanță de urgență. Pentru a fi respectat termenul prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022, recomandăm ca documentele necesare pentru avizarea competențelor specifice să fie înaintate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici până la data de 03.02.2023.
Agenţia centralizează necesarul de funcţii publice transmis de autorităţile şi instituţiile publice în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022. Necomunicarea necesarului de funcţii publice de către autorităţile şi instituţiile publice în termenul menționat anterior atrage imposibilitatea ocupării funcţiilor publice generale de stat şi teritoriale de grad profesional debutant, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, conform prevederilor art. 619 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 619 alin. (1), (2) și alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, proiectul-pilot al concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, generale, grad profesional debutant, vacante, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale și a funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, vacante, se derulează de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2022 și până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3) – (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la 30 septembrie 2023. Pe întreaga durată a aplicării proiectului-pilot, funcțiile publice vacante menționate se ocupă prin concursul prevăzut la alin. (4) al art. 619 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Precizare în ceea ce privește punctul 6.1 din Metodologie de analiză a posturilor pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant:

Conform art.23 alin.(1) din anexa nr.8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie un grup de lucru pentru a efectua analiza posturilor aferente funcțiilor publice.
La nivelul ministerelor de resort și al organelor de specialitate ale administrației publice centrale se va constitui un singur grup de lucru care să realizeze analiza posturilor atât pentru aparatul propriu cât și pentru serviciile publice deconcentrate.
Componența grupului de lucru se stabilește conform prevederilor art.23 alin.(3) din anexa nr.8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
Modalitatea de colaborare cu serviciile publice deconcentrate, în vederea realizării analizei posturilor și completării formularelor prevăzute în Metodologia de analiză a posturilor pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant, în condițiile prevăzute la art.26-29 din anexa nr.8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la nivelul fiecărui minister de resort, respectiv la nivelul organelor de specialitate ale administrației publice centrale competente. 

 Scopul metodologiei îl reprezintă descrierea modalităților de realizare a analizei  posturilor, prin procesul de colectare a informațiilor despre responsabilitățile, atribuțiile și rezultatele așteptate ale unui anumit post în vederea identificării competențelor specifice aferente funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici și funcţiilor publice generale de grad profesional debutant.

Analiza posturilor este necesară în vederea structurării informațiilor despre un post în scopul întocmirii fișelor de post, a identificării competențelor specifice necesare pentru acel post.

Reamintim că, etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă (art. III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ) se desfăşoară în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 191/ 2022, respectiv 13 februarie 2023.
Având în vedere că, termenul de 5 zile lucrătoare pentru emiterea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. VI alin.(1) din același act normativ este inclus în cele 45 de zile, termenul de transmitere a documentelor în vederea solicitării avizului ANFP pentru avizarea competențelor specifice este 3 februarie 2023.

Pentru informaţii suplimentare: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro, maria.starciuc@anfp.gov.ro, ana.ene@anfp.gov.ro

Categorie: Anunțuri, luni, 16 ianuarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi