Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Întâlniri de lucru pentru analiza posturilor - funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant

Potrivit art. 23 alin.(1) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei autorități și instituții publice se constituie un grup de lucru pentru a efectua analiza posturilor aferente funcțiilor de execuție generale, de grad profesional debutant și funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. 
Totodată, în conformitate cu art. 23 alin. (2) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, grupul de lucru se constituie la nivelul ministerelor de resort, respectiv la nivelul organelor de specialitate ale administrației publice centrale competente.
Pentru posturile aferente funcțiilor publice de execuție generale de grad profesional debutant, conducătorul structurii din care face parte postul analizat trebuie să completeze în forma prevăzută de Metodologie formularul de analiză a postului, lista cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare postului și tabelul centralizator al posturilor și competențelor specifice alocate, pe care le înaintează grupului de lucru.
Grupul de lucru, pe baza tuturor documentelor enunțate mai sus, completează un raport de analiză a posturilor și documentul prin care propune conducătorului autorității sau instituției publice aprobarea stabilirii pentru postul aferent fiecărei funcții publice de execuție generale, de grad profesional debutant și fiecărei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a competențelor generale și a competențelor specifice identificate.
Termenul pentru parcurgerea etapelor procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competență este de 45 de zile, astfel cum este prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 191/2022, respectiv până la data de 13 februarie 2023. 
Pentru a veni în sprijinul autorităților și instituțiilor publice, Agenția a elaborat și a publicat pe site-ul propriu Metodologia de analiză a posturilor pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant postată pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (https://www.anfp.gov.ro/Anunt/Metodologia_de_analiza_a_posturilor_), pe care vă recomandăm să o aveți în vedere.  
Atragem atenția asupra faptului că Agenția centralizează necesarul de funcții publice transmis de autoritățile și instituțiile publice în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022, respectiv până la data de 17 februarie 2023. Conform alin.(2) al art.VI din actul normativ menționat anterior, necomunicarea necesarului de funcții publice de către autoritățile și instituțiile publice în termenul menționat anterior atrage imposibilitatea ocupării funcțiilor publice generale de stat și teritoriale de grad profesional debutant, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, precum și a celor din categoria înalților funcționari publici, conform prevederilor art. 619 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
      Conform art. 21 alin. (1)-(3) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, verificarea competențelor specifice necesare ocupării unei funcții publice vacante se poate face prin documente ce atestă competența specifică respectivă și/sau testarea competenței specifice printr-o probă suplimentară. Totodată, competențele specifice pot fi testate și prin proba scrisă și interviu, organizate în cadrul etapei de selecție a proiectului- pilot, astfel cum prevede  art. 85. alin.  (2) și  art.88 din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a veni în sprijinul instituțiilor și autorităților publice în realizarea analizei posturilor, Agenția organizează întâlniri de lucru la sediul din bld. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, București și online, după cum urmează:

- luni, 06.02.2023, ora 13:00-15:00;
- marți, 07.02.2023, ora 9:00–11:00;
- marți, 07.02.2023, ora 13:00-15:00 (online-webex);
- miercuri, 08.02.2023, ora 9:00–11:00;
- vineri, 10.02.2023, ora 9:00–11:00.

Pentru informații suplimentare și înscrieri la întâlnirile de lucru: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro; maria.starciuc@anfp.gov.ro; ana.ene@anfp.gov.ro; tel. 0374.112.7920374.112.859.

Categorie: Anunțuri, vineri, 03 februarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi