Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare privind necesarul de funcții publice

Urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă comunicăm următoarele:

Etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă (finalizată cu întocmirea și aprobarea fișei postului standardizate) prevăzute la art. 22 din anexa nr. 8 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 191/2022, de către autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici şi funcţiile publice de execuţie generale, grad profesional debutant, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii.

Astfel, ulterior încheierii procedurii de avizare a cadrelor de competențe, în temeiul art.VI alin. (1) din O.U.G. nr. 191/2022, Agenţia centralizează necesarul de funcţii publice transmis de autorităţile şi instituţiile publice în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de 45 de zile menționat anterior. 

Având în vedere prevederile art. 6 și art. 7 din anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 619 alin. (1) din același act normativ, au obligația de a previziona necesarul de funcții publice generale de grad profesional debutant și al celui de funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, pe perioada desfășurării proiectului-pilot, în baza raportului analizei posturilor, elaborat în condițiile reglementate de normele privind cadrele de competențe generale și specifice, prevăzute în anexa nr. 8 a aceluiași act normativ, și de a-l comunica Agenției.

Prin raportare la prevederile anterior menționate, precum și la dispozițiile art. 9 din anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, am pregătit un model de adresă de înaintare, precum și anexa aferentă acesteia care conține informațiile prevăzute la art. 8 din aceeași anexă, cu titlul „Centralizator necesar funcții publice - model raport necesar funcții publice”. 

În conformitate cu prevederile art. 10 din anexa nr. 9 la Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesarul de funcții publice previzionate pentru desfășurarea proiectului-pilot se comunică Agenției de ordonatorii principali de credite, prin intermediul secțiunii „Necesar funcții publice” din cadrul Portalului de management al funcțiilor publice - sistem informatic care asigură evidenţa şi managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, ca urmare a centralizării informațiilor primite de la ordonatorii secundari și terțiari de credite. 

Învederăm faptul că, potrivit prevederilor art. VI alin. (2) din O.U.G. nr. 191/2022, necomunicarea necesarului de funcţii publice de către autorităţile şi instituţiile publice în termenul prevăzut atrage imposibilitatea ocupării funcţiilor publice generale de stat şi teritoriale de grad profesional debutant, precum şi a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, conform prevederilor art. 619 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, ordonatorii principali de credite din administrația publică centrală au obligația de a asigura aplicabilitatea prevederilor legale anterior menționate şi de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, până la data de 20 februarie 2023, inclusiv, necesarul de funcții publice generale de grad profesional debutant şi al celui de funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru perioada desfăşurării proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante. 

Categorie: Anunțuri, miercuri, 15 februarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi