Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare privind aplicarea dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022

În atenţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administrația publică centrală

În data de 30 decembrie 2022 au intrat în vigoare dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora, în vederea implementării proiectului-pilot de ocupare a unor funcții publice vacante, autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a stabili un minimum de 10% din numărul total al funcţiilor publice de execuţie vacante pentru funcţiile publice de execuţie vacante de grad profesional debutant, în condiţiile prevăzute la art. 402 și 409 alin. (3) lit. b) şi, după caz, lit. c) din actul normativ menţionat.
Proiectul-pilot de ocupare a unor funcții publice vacante pune bazele concursului național extins, ce va reprezenta noul model de recrutare în funcția publică din cadrul administrației publice centrale și va conduce la un proces transparent de recrutare în funcția publică, corect și incluziv cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice. Prin implementarea noilor prevederi legale se urmărește întinerirea corpului funcționarilor publici, precum și testarea cunoștinţelor şi competenţelor generale ale candidaților într-un mod transparent prin intermediul unei platforme informatice de concurs, oferind grupului de candidați admiși la concursul național (etapa de recrutare) oportunitatea de a candida la concursurile pe post (etapa de selecție) organizate de către autoritățile și instituțiile publice centrale pentru o perioadă de 3 ani.
Astfel, față de cele de mai sus, aveți obligația de a asigura aplicabilitatea prevederilor legale anterior menționate şi de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici până la data de 13 ianuarie 2023, inclusiv, avizul prealabil și obligatoriu pentru stabilirea funcţiilor publice. 
Facem precizarea că documentele necesare pentru obţinerea avizului în condiţiile mai sus-menționate sunt cele prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonatorii principali de credite centralizează datele şi informaţiile comunicate de către ordonatorii secundari şi terţiari de credite în vederea stabilirii unui minimum de 10% din numărul total al funcţiilor publice de execuţie vacante pentru funcţiile publice de execuţie vacante de grad profesional debutant, în condiţiile prevăzute la art. 402 și 409 alin. (3) lit. b) şi, după caz, lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi le transmit Agenţiei. Astfel, aceste functii publice generale se regăsesc în cadrul aparatului propriu dar şi al instituţiilor publice subordonate, iar solicitările de aviz de funcții publice vor fi transmise unificat, în format electronic, prin intermediul sistemului informatic care asigură evidența şi managementul funcției publice și ale funcționarilor publici. Procentul de minimum 10% va fi reflectat corespunzător în referatul de aprobare a proiectului de act administrativ prin care se fundamentează stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice. Totodată, precizăm faptul că referatul de aprobare trebuie să conţină exclusiv transformarea funcţiilor publice de execuţie vacante în funcţii publice de execuţie vacante de grad profesional debutant, cu precizarea exactă a id-ului de post din baza de date și a structurii în care se află acesta.
În situația în care constatați faptul că, la nivelul ordonatorului principal de credite, există un procent minim de 10% aferent gradului profesional debutant din numărul total al funcțiilor publice de execuție generale vacante, este necesar să informați, în scris, Agenția până la data de 13 ianuarie 2023.
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Agenția pune la dispoziție un calendar orientativ cu privire la activitățile de implementare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pe care îl puteți accesa aici.

Categorie: Anunțuri, joi, 05 ianuarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi