Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare privind aplicarea dispoziţiilor art. IV din O.U.G. nr. 34/2023

În atenţia autorităților şi instituţiilor publice din administrația publică

În  data de 15 mai 2023 au intrat în vigoare dispozițiile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind  unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform cărora în anul 2023, începând cu data amintită anterior se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice din instituțiile și autoritățile publice.

Postul unic este definit la art. IV alin. (2) din cuprinsul aceluiași act normativ, după cum urmează:

- acel post care prin atribuții, prin conținutul și natura lor sau responsabilitățile stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
- un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

Potrivit art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023, pentru funcțiile publice pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului de concurs.

Totodată, în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2023, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice pe site-ul  propriu un anunț cu privire la posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (6) și pentru care concursul poate continua.

Concursurile organizate și desfășurate cu nerespectarea prevederilor art. IV alin. (2) și alin. (4) – alin. (7) din O.U.G. nr. 34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța competentă, în condițiile legii.

În conformitate cu dispozițiile art. 401 alin. (1) lit. d) și e) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici realizează evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici pe baza datelor și informațiilor transmise de autoritățile și instituțiile publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, conform art. 409 și art. 534 din același act normativ.

Având în vedere modificările legislative intervenite, Agenția a inițiat un demers privind colectarea informațiilor referitoare la încadrarea în prevederile legale ale O.U.G. nr. 34/2023, pentru notificările transmise anterior datei de 15 mai 2023.

 

Categorie: Anunțuri, marți, 16 mai 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi