Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

În atenţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice din administrația publică centrală

Ca urmare a finalizării etapei de recrutare (concurs național) a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante, în temeiul art. 59 alin. (2) din anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală au obligația de a demara procedura de organizare a etapei de selecție a proiectului-pilot în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data afișării raportului final  al etapei de recrutare a proiectului-pilot (în perioada 22.06.2023-21.07.2023), în condiţiile prevăzute la art. 53, exclusiv pentru funcțiile publice cuprinse în necesarul de funcții publice aprobat prin O.P.A.N.F.P. nr. 207/2023 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192/7.03.2023.

Organizarea etapei de selecţie a proiectului-pilot constă în derularea etapelor cuprinse între înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la concursul pe post şi asigurarea publicităţii etapei de selecţie.

Vă supunem atenției faptul că proiectul-pilot se derulează până la data de 30.09.2023, potrivit  prevederilor art. 597 alin. (1) lit. d) coroborate cu prevederile art.619 alin (2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de organizare și desfășurare a etapei de selecție este detaliată și poate fi consultată începând cu art. 56 din anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, reiterăm faptul că, la concursurile pe post din cadrul proiectului-pilot pot participa doar persoanele care au promovat etapa de recrutare, în conformitate cu dispozițiile art. 58 din anexa anterior menționată.

Astfel, în vederea finalizării tuturor etapelor proiectului-pilot pentru ocuparea funcțiilor publice de grad profesional debutant, aveți obligația de a demara procedura de organizare a etapei de selecție, precum și de a asigura desfășurarea acesteia, cu respectarea termenelor menționate mai sus.

Vă mulțumim anticipat pentru efortul depus în organizarea și desfășurarea etapei de selecție și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a vă asigura suportul de specialitate în procedura de selecție a unor candidați pe criterii de competențe, competiție, transparență și meritocrație !

Categorie: Anunțuri, vineri, 14 iulie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi