Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Consultare de piață pentru Servicii de consultanță și dezvoltare software personalizat pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului eANFP

                       
În vederea  asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI (ANFP) inițiază o procedură de consultare a pieței, pentru pregătirea achiziției de Servicii de consultanță și dezvoltare software personalizat pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului eANFP, în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Scopul consultării: colectarea de opinii, sugestii sau recomandări în vederea pregătirii achiziției, organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire pentru serviciile de consultanță și dezvoltare software personalizat pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului eANFP, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței.

În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul național de redresare și reziliență și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Agenția este responsabilă pentru implementarea reformelor și investițiilor pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția 10 Transformarea digitală în managementul funcției publice - jalon nr. 177 ”S-au instituit și sunt operaționale platforme interactive și colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administrația publică centrală” (E-ANFP).

E-ANFP va fi un instrument de evidență şi management integrat care va fi gestionat de către ANFP, reprezentând actualizarea/dezvoltarea progresivă a sistemelor informatice existente la nivelul Agenției cu privire la managementul carierei funcționarilor publici de la nivelul administrației publice centrale, teritoriale și locale.

E-ANFP vizează transformarea digitală a serviciilor oferite de ANFP beneficiarilor interni și externi, prin crearea unei platforme interactive și colaborative de gestiune standardizată și unificată a funcționarilor publici (nivel central, teritorial, local) pentru toate procesele aferente parcursului de carieră și pentru interconectarea cu instituțiile colaboratoare, prin extinderea/dezvoltarea sistemelor existente și asigurarea interoperabilității cu alte registre naționale și europene.
Sistemul informatic va cuprinde toate procesele de la on-boarding-recrutare până la evaluare, promovare, ieșirea din sistemul public, având la bază modelul cadrelor de competență și fișe de post standardizate, devenind o platformă de gestiune a funcționarilor publici (nivel central, teritorial, local) pentru toate procesele aferente parcursului de carieră.

Prin E-ANFP se urmărește alinierea Agenției la dezideratele unei administrații inteligente care să aibă în vedere îndeplinirea atribuțiilor prin sisteme inovative care să ofere servicii de calitate sigure și rapide, de tipul:

- Arhitectură Business Intelligence pentru ANFP (management funcție publică/angajați administrația publică dosar profesional, cazier administrativ) - soluții pentru procesele de HR pentru administrația publică centrală, work force planning, talent management, etc).
- Asistenți RPA (Robotic Process Automation) ce vor asista beneficiarii interni și externi (persoane fizice și structurile de RU) prin oferirea de asistență directă în gestiunea carierei, verificarea diplomelor/certificărilor, generarea de mesaje predefinite, prioritizarea solicitărilor și direcționarea acestora către Call center/operator/Info center după caz, formulare inteligente, consolidarea proceselor de management gen SCIM, SMC și management de proiect, elaborarea raportărilor majore ale Agenției (acordare asistență și suport destinat cetățenilor, funcționarilor publici și instituțiilor publice).

În vederea consultării pieții, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a pregătit o propunere de specificații tehnice aferente achiziției de servicii de consultanță și dezvoltare software personalizat pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului eANFP, propunere de specificații pe care o supune analizei factorilor interesați. Subliniem faptul că, propunerea de specificații a fost dezvoltată pe baza datelor și informațiilor deținute la acest moment de autoritatea contractantă.

În urma consultării de piață ANFP dorește:
- adaptarea și finalizarea specificațiilor tehnice;
- colectarea de informații privind necesarul de experți și calificările necesare;
- fundamentarea bugetului achiziției în funcție de tipurile de servicii necesare și de prețurile existente pe piață pentru acestea precum și colectarea informațiilor necesare elaborării strategiei de contractare prin valorificarea sugestiilor, opiniilor și recomandărilor relevante primite.

Având în vedere cele de mai sus, în vederea asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, nediscriminării, pentru pregătirea achiziției din punct de vedere tehnic si financiar prin prezentarea de soluții fezabile, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică, ANFP organizează întâlniri individuale/comune pentru persoanele/organizațiile interesate, în temeiul art. 19 alin.(4) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea de desfășurare:

Perioada în care se desfăşoară procesul de consultare:  19-31.01.2023.

Întâlnirilor individuale sunt programate după principiul primul venit, primul servit, și vor avea loc în perioada 25-26.01.2023, în sesiuni de cca.45 de minute, astfel:

25.01.2023       26.01.2023
9:00 - 9:45         09:00 - 9:45
10:00 - 10:45     10:00 - 10:45
11:00 – 11:45     11:00 – 11:45
                         12:00 – 12:45

Întâlnirile se vor realiza online, în format web, iar participanții interesați vor primi pe mail datele de logare cu indicarea zilei și a intervalului orar de desfășurare a întâlnirii.
Data și intervalul orar  pentru fiecare dintre operatorii interesați se vor stabili, de comun acord, conform solicitărilor primite anterior perioadei programate.
În acest sens se va transmite o solicitare de participare la adresele de email: elena.constantinescu@anfp.gov.ro, Telefon de contact: 0374.112.701/ stefan.maria@anfp.gov.ro, Telefon de contact: 0374.112.811 / ana.ghinet@anfp.gov.ro, Telefon de contact: 0374.112.838.

Întâlnirea comună online cu toți operatorii interesați este programată în data de 27.01.2023 ora 10:00.

Transmiterea opiniilor, propunerilor, sugestiilor, recomandărilor ca urmare a analizării specificațiilor tehnice puse la dispoziție, a participării la consultărilor individuale/comune, se face în scris, pe adresele de email specificate mai sus, până la data 31.01.2023.
Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

Termenul până la care se pot transmite propunerile persoanelor interesate, în scris, în cadrul procesului de consultare este data de: 31.01.2023 ora 16:00.

Atașat prezentului anunț regăsiți propunerea de caiet de sarcini aferent serviciilor și anexele aferente.

Categorie: Anunțuri, joi, 19 ianuarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi