Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

e – ANFP – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare

TITLUL PROIECTULUI: „e – ANFP – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

MATERIAL INFORMATIV PROIECT:
Pliant pag. 1
Pliant pag. 2

SURSA DE FINANŢARE:

Proiect finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

AXA PRIORITARĂ : Axa prioitară 2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

DOMENIUL DE INTERVENŢIE : Domeniul major de intervenţie 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

BUGETUL PROIECTULUI : Valoarea eligibilă : 13.284.659,84 lei fără T.V.A.

DURATA PROIECTULUI: 39 de luni, în perioada 25.09.2012 – 25.12.2015

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea modernizării capacităţii administrative a instituţiilor publice de a contribui la reforma sistemului administraţiei publice din România

SCOP: Proiectul va contribui la:Dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care ANFP le exercită în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici referitoare la utilizarea semnăturii electronice la nivelul administraţiei centrale şi locale precum şi arhivarea electronică a documentaţiei existente în arhiva ANFP. Astfel, aceste elemente vor contribui la dezvoltarea capacităţii de management a beneficiarului şi îmbunătăţirea comunicării /relaţionării instituţiilor publice cu ANFP – ca agenţie centrală ce realizează managementul integrat al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

 1. Asigurarea managementului şi monitorizării implementării proiectului
 2. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice
 3. Lansarea oficială a proiectului
 4. Analiză, implementare şi instruire
  • 4.1. Analiza activităţii instituţiei si fluxurilor informaţionale existente
  • 4.2. Semnătura electronică
  • 4.3. Arhivarea electronică
  • 4.4. Realizarea cursurilor de instruire pentru utilizarea si administrarea eficienta a sistemelor informatice implementate
 5. Închiderea oficială a proiectului
 6. Activităţi de audit extern

 

CONFERINŢA DE LANSARE 25.02.2013

Promovarea principiilor privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă

Semnătura electronică în relația interinstituțională cu ANFP

12.06.2015 - Semnătura electronică în relația interinstituțională cu ANFP

11.09.2015 - ANUNȚ PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI E-ANFP

Întrebări și răspunsuri cu privire la implementarea semnăturii electronice la nivel național în cadrul proiectului e-ANFP

 

29.10.2015 - Reluarea procedurii de emitere a semnăturii electronice extinse

Detalii semnătură
Proces verbal predare primire ANFP
Contract comodat

11.11.2015 - ANFP Aduce Noutate Funcției Publice

 
Comunicatul de presă publicat în 3 ziare de impact național în data de 18.11.2015

Ghidul de diseminare a rezultatelor proiectului

Manualul de utilizare a semnăturii electronice

Pliantul cu privire la semnătura electronică

Pliantul cu privire la rezultatele proiectului

Materialul privind egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă

Materiale cu privire la conferința de închidere a proiectului (Prezentare 1; Prezentare 2 , Agenda evenimentului, fotografii de la eveniment)