Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Transparență și competență în sectorul public, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870

                                              

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează proiectul “Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870, finanțat din POCA 2014-2020, implementat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane pentru asigurarea transparenței, coerenței și competenței în sectorul public.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Contribuție la asigurarea unui management unitar și coerent al resurselor umane prin dezvoltarea sistemului electronic național de evidența a ocupării în sectorul public - SENEOSP.
2. Proceduri transparente și incluzive de planificare, recrutare și selecție prin dezvoltarea și operaționalizarea noului concept administrativ de concurs național pilotat pentru categoria de funcție publică grad profesional debutant și o altă categorie de funcție publică identificată conform nevoilor în etapa de analiză.
3. Cunoștințe și abilități ale personalului din departamentele de resurse umane și ale personalului de conducere din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale îmbunătățite în domeniul digitalizării, managementului resurselor umane și formării de formatori prin asigurarea instruirii specifice.

Buget: 12.221.760, 00 lei

Perioada de implementare: 35 de luni, începând cu data de 08.12.2020, până la data de 08.11.2023.

Rezultate urmărite:

1. Crearea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public (SENEOSP).
2. Dezvoltarea și pilotarea noului concept administrativ de concurs național.
3. Instruirea a 7.500 de persoane pe domeniul managementului resurselor umane și digitalizare, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai.

Afiş proiect SIPOCA 870 

Conferința de lansare – 16 septembrie 2021 - prezentări:

1. Prezentare proiect,
2. Prezentare Reforme ANFP,
3. Prezentare Activitatea 3 – SENEOSP,
4. Prezentare Activitatea 4 - Pilotare concurs național,
5. Prezentare Activitatea 5 – Formare,
6. Prezentare proiecte acte normative în lucru,
7. Ghidul de Sustenabilitate – EfdeN. 

Cursuri gratuite derulate în regim online, în domeniile: management resurse umane – pilotare concurs național și digitalizare, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

- Informaţii privind stadiul derulării cursurilor

29.04.2022 - Invitație înscriere la cursuri gratuite derulate în regim online prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! (înscrieri finalizate)

13.05.2022 - Invitație înscriere la cursuri gratuite derulate în regim online prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! (înscrieri finalizate)

24.06.2022 - Invitaţie înscriere cursuri în domeniul digitalizării organizate online (înscrieri finalizate)

01.07.2022 - Invitație înscriere cursuri în domeniul management resurse umane organizate online (înscrieri finalizate)

11.08.2022 - Invitație înscriere cursuri în domeniul management resurse umane organizate online, septembrie 2022

23.08.2022 - Invitație înscriere cursuri în domeniul digitalizării organizate online, septembrie 2022

09.09.2022 - Invitaţie înscriere la cursuri în domeniile digitalizării și management resurse umane gratuite în regim online, octombrie 2022