Studii și prezentări

2015

Analiza privind înfiinţarea unei entităţi cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică

Analiza privind evaluarea implementării programelor tip YPS (Proiectul Tinerilor Profesionişti) şi BSGR (Bursa Specială „Guvernul României”)

Analiza privind situaţia curentă a sistemelor de recrutare şi de evaluare a personalului din punct de vedere al aplicării normelor în vigoare

Analiza privind cadre de competenţă pe domenii strategice şi specifice identificate

Analiza privind consolidarea rolului ANFP şi/sauînfiinţarea unei instituţii cu atribuţii în gestiunea personalului contractual din administraţia publică

Corelarea învăţării cu piaţa muncii - Raport de cercetare

Seminarul „Transparenţa, etica şi integritatea în administraţia publică” din cadrul Parteneriatului Estic, organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, sub egida Comisiei Europene, prin Serviciul European de Acţiune Externă - 30 septembrie 2015:

A 9-a reuniune a membrilor Panelului Reforma Administraţiei Publice cadrul Parteneriatului Estic, 22 octombrie:

2014

Administraţia publică din Italia

2013


Propunere de politică publică elaborată în cadrul proiectului ”Consolidarea performanţei prefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”, cod SMIS 32582

Analiza actelor normative care cuprind dispoziţii referitoare la statutele speciale aplicabile funcţionarilor publici


Analiza tendinţelor curente privind reforme în domeniul funcţiei publice în ţări membre ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Declaraţie privind responsabilitatea socială la nivel de instituţieEUPAN

Presedinția Olandeză 

Studiul ”Managerii de top din administrația publică din Europa” - lansat în 2017 


Preşedinţia Luxemburgheză

Prezentări EN: întâlnirea grupurilor de lucru Servicii Publice Inovatoare şi Resurse Umane:

The_8th_European_Quality_Conference_(8QC).pdf

Security_&_data_protection_measures.pdf

The_Dutch_Presidency_2016.pdf

Welcome_&_Introduction.pdf

Reform_agenda_of_the_Luxembourgish_public_sector.pdf

Draft_MTP_of_NL,_SK_&_MT.pdf

Fostering_innovation_capabilities.pdf

Fostering_innovation_capabilities.pdf

Innovative_HR_&_employment_policies.pdf

Innovation_by_fostering_participatory_knowledge.pdf

Innovation-supporting_leadership_&_sense_making_(IDHEAP).pdf

Innovation-supporting_leadership_&_sense_making_(EIPA).pdf

Innovation_through_citizen_involvement_(TNS_ILRES).pdf

Managing_a_diverse_public_administration_(OECD).pdf

Security_&_data_protection_measures_(CTIE_&_Kurt_Salmon).pdf

 

Preşedinţia Lituaniană

Studii EN: Public administration supervision / monitoring, Reforms in selection / recruitment of human resources, Staff engagement in times of change – motivation

Preşedinţia Irlandeză 
Studii EN: Sustainable reform within public administration, Workforce planning as an enabler for change, HR as a strategic partner in public administration, The role of ICT in connecting to the citizen

Survey on the Structure of the Civil and Public Services of the EU Member States and Accession States

Preşedinţia Cipriotă
Study: TOP EXECUTIVES DEVELOPMENT
Study: ROLE OF TOP EXECUTIVES IN TIMES OF CRISISARHIVĂ