Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Student activ - Profesionist de succes – PROACTIV

 

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.1 - Tranziția de la școală la viață activă
Titlul proiectului: „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV”
Contract: POSDRU/189/2.1/G/156345

 

 

“Student activ - Profesionist de succes – PRO-ACTIV”

Titlul proiectului: Student activ - Profesionist de succes – PRO-ACTIV

ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156345

Promotor: S.C. Arexim Audit SRL

Parteneri:
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)                 
Universitatea din București

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Buget: valoarea eligibilă a proiectului este 1 517 380,00 lei.

Perioada de implementare: 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este sprijinirea și dezvoltarea competentelor și aptitudinilor profesionale ale studenților din cadrul domeniilor economic, administrație publică și marketing în procesul de tranzitie din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției studenților în mediul profesional

Grup ţintă:
153 de studenți din domeniile economic, administrație publică și marketing

Principalele activităţi: 

 • Promovarea proiectului și informarea stakeholderilor
 • Dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru studenți
 • Organizarea de stagii de pregătire practică în domeniile economic, administrație publică și marketing
 • Organizarea de workshopuri și vizite de studiu cu scopul facilitării integrării studenților pe piața muncii

Rezultate așteptate:

 • Promovarea proiectului și informarea stakeholderilor:
  - realizarea website-ul proiectului
  - comunicate de presă
  - conferința de lansare a stagiilor de practică din cadrul proiectului, 100 participanți, 100 de seturi de materiale de promovare distribuite
  - conferința de închidere a proiectului, 100 participanți, 100 seturi de materiale de promovare distribuite

 • Realizarea metodologiei de organizare a serviciilor de consiliere și orientare profesională, pregatirea și elaborarea materialelor suport
  - 1 metologie de consiliere și orientare profesională
  - 1 set de materiale suport
  - 153 de studenți beneficiari ai serviciilor de consigliere și orientare profesională
  - 153 de teste psihometrice aplicate studenților
  - 153 rapoarte individuale de consiliere
  - raport final de evaluare a serviciilor de orientare și consiliere profesională

 

 • Organizarea de stagii de pregătire practică în domeniile economic, administrație publică și marketing
  - metodologie de practică
  - model de caiet de practică
  - model de contract de pregătire practică
  - fișe de evaluare a stagiilor de pregătire practică
  - formulare de feedback
  - instrumente de evaluare
  - 3 parteneriate de practică
  - 153 de studenți selectați pentru efectuarea stagiilor de practică
  - 9 grupe de practică organizate
  - 153 de seturi de materiale de practica specifice pregătite și distribuite
  - 153 de studenți participanți la stagiile de pregătire practică
  - 153 de evaluări individuale a stagiilor de practică

 

 • Organizarea de workshopuri și vizite de studiu cu scopul facilitării integrării studenților pe piața muncii
  - 6 workshopuri organizate
  - 300 participanți la workshopuri
  - 4 parteneriate pentru organizarea vizitelor de studiu
  - 4 vizite de studiu organizate
  - 60 de participanți la vizitele de studiu

 

 29.07.2015 - Comunicat presă lansare

 3.08.2015 - Apel de practică

 11.08.2018 - Apel de practica nr.2

 31.08.2015 - Apel de practica nr. 3

 24.09.2015 - Apel de practica nr. 5 

 6.10.2015 - Apel de practica nr.7

12.10.2015 - Apel de practica nr. 8

2.11.2015 - Apel de practica nr. 11

 4.11.2015 - Apel de practica nr.12

 Site-ul proiectului: http://arexim-proactiv.ro

7.10.2015 - Comunicat de presă - Stagii de practică plătite, consiliere în carieră, premii și subvenții prin proiectul „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV”

4.12.2015 - ANFP atrage studenții în administrația publică

4.12.2015 - ANFP invită studenții pro-activi la competiție

Metodologie de organizare a concursului cu premii - Concursul nr. 1  – administrație publică–

Metodologie de organizare a concursului cu premii - Concursul nr. 2  – administrație publică–

11.12.2015 - Stire - Vizită de studiu a studenților la ANFP

18.12.2015 - Comunicat presă închidere proiect

Testimoniale studenți participanți la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO – ACTIV