Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director-Direcţia Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse şi şef serviciu – Serviciul Strategii, Politici, Programe şi Monitorizare pentru Egalitate de Şanse din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final