Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani, judeţul Botoşani din data de 02/03/17

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final