Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu - Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicării Actelor Normative şi Urmărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu şi Contencios Administrativ, Arhivă, din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Braşov din data de 08/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

*** Nu a fost depus niciun dosar de concurs.