Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu– Serviciul Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov din data de 16/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final