Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tulcea, judeţul Tulcea din data de 20/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

***Nu a fost depus niciun dosar de concurs.