Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - biroul Urbanism, Avize, Autorizări Construcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni, judeţul Argeş din data de 07/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final