Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţie publice de conducere vacante de şef birou-biroul contabilitate, salarizare, impozite şi taxe locale, executare silită din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa din data de 10/03/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final