Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Buget, venituri şi cheltuieli-Direcţia Economică, buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman din data de 10/02/17

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final

*** Nu a fost depus niciun dosar de concurs.