Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Braloştiţa, judeţul Dolj din data de 16/02/2017

Rezultate probă selecția dosarelor

Soluționare contestații probă selecția dosarelor

Rezultate probă scrisă

Soluționare contestații probă scrisă

Rezultate probă interviu

Soluționare contestații probă interviu

Rezultatul final