Reclamaţii administrative

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronson III, sector 3, Bucureşti

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația (art. 32 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Hotărârea Guvernului nr. 123/2002).

Pentru a trimite o reclamaţie administrativă,  vă rugam să descărcaţi formularul corespunzător şi să-l trimiteţi la adresa reclamatie.administrativa@anfp.gov.ro sau pe adresa ANFP: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronson III, sector 3, Bucureşti.

 - Formular reclamație administrativă 1
 - Formular reclamație administrativă 2