Rapoarte


Raport Legea 52/2003
Potrivit art.12. alin (1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

2008
2009
2011
2012
2014
2015

2016


Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

 

 

Raport privind concluziile evaluării necesitătilor/oportunitătilor de reglementare în domeniul functiei publice si propuneri de modificare si completare a Legii nr. 188/1999  transmise de institutii publice


Raportul privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

 

Rapoarte de control

Arhivă - 2010

 

Rapoarte de monitorizare

Arhivă


Rapoarte privind formarea profesională a funcționarilor publici

2017

Raport privind formarea/ perfecționarea profesională a funcționarilor publici pe anul 2017

2016

Raport privind formarea/ perfecționarea profesională a funcționarilor publici pe anul 2016

2015

Raport privind formarea/ perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe anul 2015

2014

Raport privind formarea/ perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe anul 2014

2013

Raport privind formarea/ perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe anul 2013

2012

Raport privind formarea/ perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe anul 2012
Anexa

 
Alte rapoarte

7.02.2013 - Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele de evaluare a implementării normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici, prevăzute de Legea nr. 7/2004


Raport referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă
2008
2010