Rapoarte


Raport Legea 52/2003
Potrivit art.12. alin (1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Arhiva

2017

 

Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

2017

Arhiva

 

Raport privind concluziile evaluării necesitătilor/oportunitătilor de reglementare în domeniul functiei publice si propuneri de modificare si completare a Legii nr. 188/1999  transmise de institutii publice


Raportul privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

Arhiva

 

Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare 

Arhiva

 

Rapoarte privind formarea profesională a funcționarilor publici

Arhiva

 
Alte rapoarte

7.02.2013 - Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele de evaluare a implementării normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici, prevăzute de Legea nr. 7/2004