Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiectul PHARE 2005/ 017-553-01.02/02 -„Transparenţă şi participare în administraţia publică”- grant

OBIECTIV/ SCOP

Creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Consolidarea capacităţii instituţiilor publice locale de creştere a gradului de transparenţă şi de implicare a cetăţenilor în procesul decizional.

Informarea cetăţenilor asupra drepturilor şi responsabilităţilor pe care le au în contextul democraţiei participative şi atragerea lor la procesul de decizie în cadrul a 18 de instituţii publice din judeţele Bacău, Hunedoara, Sibiu, Teleorman şi din Municipiul Bucureşti.

 

PARTENERI

Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

Societatea Română de Radiodifuziune 

 
BUGET

56.300 EUR

4800 Euro - cofinantare ANFP

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

10 luni (decembrie 2007 - septembrie 2008)  

 
REZULTATE

 • 32 de voluntari, reprezentanţi ai societăţii civile, implicaţi în realizarea interviurilor cu cetăţenii, organizarea evenimentelor de campanie la nivel local, organizarea unor proceduri alternative de dialog cu cetăţenii şi testarea gradului de transparenţă a instituţiilor publice, precum şi participarea cetăţenilor la decizie
 • reprezentanţi a 13 ONG-uri identificate şi pregătite să continue modelul promovat prin proiect
 • 18 instituţii publice - evaluate din punct de vedere al gradului de transparenţă şi de implicare a cetăţenilor;
 • 1080 de cetăţeni şi 924 de funcţionari publici - incluşi în procesul de monitorizare
 • 36 de funcţionari publici pregătiţi în cadrul cursului de formare în legătură cu metodologia CLEAR şi modul de utilizare. (La curs a participat un lector din Norvegia, ţară care a pilotat metodologia CLEAR)
 • 10.000 de cetăţeni informaţi în legătură cu cadrul legal constituit pentru asigurarea participării cetăţenilor la decizii în plan local şi atribuţiile specifice instituţiilor şi autorităţilor publice locale.5 emisiuni integrate în  emisiunea Dosarele Integrării Europene realizată de SRR
 • 2.000 de pliante şi 10.000 de fluturaşi - utilizaţi în activităţile de informare adresate cetăţenilor;
 • 200 de Rapoarte de evaluare - tipărite, prin care s-a diseminat experienţa proiectului
 • 100 de exemplare în format electronic au fost transmise la solicitarea partenerilor pe proiect sau a altor instituţii interesate
 • 800 de exemplare a Ghidului de bună practică în limba română şi 300 în limba engleză – realizate şi diseminate
 • conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului şi a experienţei obţinute către 10 noi ONG-uri - organizată  

Materiale:

- Ghid bune practici
- Transparenţa instituţiilor publice şi participarea cetăţenilor la actul de decizie
Raport final CLEAR