Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale

Proiect „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” cod SMIS 4376

Prezentare proiect în limba engleza

Noutăţi
Anunţ privind procedura de selecţie a participanţilor la programele în sistem blended learning

În urma aplicării procedurii de selecţie a persoanelor care s-au înscris la programele de formare ce vor fi organizate în sistem blended learning, ANFP a transmis instituţiilor publice centrale şi locale o adresă în care se precizează numărul maxim de locuri alocat fiecărei instituţii, precum şi repartizarea acestor locuri pe cele 20 de programe.
Astfel, conducerea fiecărei instituţii trebuie să nominalizeze dintre persoanele care au aplicat până la data de 06.06.2011, ora 16.00 cu respectarea numărului de locuri per program care le-au fost repartizate şi să transmită lista cu persoanele nominalizate în format electronic, scanată, la adresa de email elearning@anfp.gov.ro, până la data de 29 iunie 2011, orele 12.00. De asemenea, în adresă se menţionează faptul că participanţii nominalizaţi la programele de formare au obligaţia de a accesa platforma de e-learning disponibilă la adresa www.anfponline.ro şi de a se înregistra on-line începând cu data de 30 iunie 2011. Ulterior, pe baza validării de către administratorul de sistem, fiecare participant va primi un nume utilizator şi o parolă care vor permite parcurgerea programului.
Ca urmare a numărului mare de înscrieri, 4.171 de persoane din cadrul administraţiei publice locale şi centrale, în cadrul proiectului au fost stabilite 1.000 de locuri pentru participanţii la programele de formare. Pentru primii 500 de participanţi clasaţi în urma evaluării realizate de către formatorii programelor de formare pe baza parcurgerii testelor în format online, cheltuielile de cazare şi transport pentru sesiunile faţă în faţă vor fi suportate din bugetul proiectului. Menţionăm faptul că participanţi care nu se încadrează în număr de locuri suportate de proiect au posibilitatea de a lua parte la sesiunile faţă în faţă în măsura în care cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de către instituţie sau personal, după caz. Persoanele participante la sesiunile online şi faţă în faţă ale programele de formare vor primi un certificat eliberat de către ANFP în condiţiile OMAI nr. 98/2011 iar persoanele care participă doar la sesiunea online vor primi un certificat de participare din partea proiectului.

Etapa de înscriere a participanţilor - În perioada 16.05.2011 – 06.06.2011 s-a desfăşurat etapa de înscriere a participanţilor la cele 20 de programe de formare în sistem blended learning;

- Au fost selectat un număr de 178 de instituţii pilot din cadrul administraţiei publice în vederea transmiterii invitaţiilor de participare la cursurile gratuite de formare e – Learning;

- Până la data de 06.06.2011, ora 16.00, data limită de primire a formularelor de înscriere, au fost înregistrate un număr de 4171 de formulare;

- Dintre cele 178 de instituiţii 94 au transmis formulare de înscriere în urma lansării invitaţiei;

- Ca urmare a diseminării ofertei de formare blended learning de către instituţiile invitate a se înscrie la cursuri un număr de 145 de instituţii noi au optat pentru înscrierea la cursuri; grafic

- Astfel, un număr de 239 instituţii publice (din care: nivel central 39 şi nivel local 200) şi-au manifestat interesul de participa la cursurile noastre; grafic

- Analizat din punct de vedere demografic, 3021 dintre participanţii înscrişi sunt femei, iar 1150 reprezintă bărbaţi; grafic

- Opţiunile participanţilor cu privire la cele 20 de module se prezintă astfel: grafic

Etapa de selecţie a participanţilor

Ca urmare a numărului mare de înscrieri, 4171 de participanţi din cadrul administraţiei publice locale şi centrale, etapa de selecţie se va prelungi până în data de 22.06.2011. În data de 23.06.2011 se va publica pe site-ul ANFP numărul de cursanţi alocat pe instituţii pentru fiecare dintre cele 20 de module de formare blended learning.Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de oferta noastră de formare ce cuprinde tematici de real interes abordate într-un mod interactiv şi aplicativ şi vă asigurăm că vom trata cu maximă seriozitate procesul de selecţie, răspunzând astfel, nevoilor dumneavoastră de formare.

Procedura selecţie participanţi în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” - cod SMIS 4376.
Anexa 1
Anexa 4
Anexa 6

Alocarea locurilor pe instituţii

Descrierea proiectului

Sursa de finanţare: Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Valoarea proiectului: 10.972.437,00 lei (valoare fără TVA)

Durata: 24 de luni (martie 2010 – februarie 2012)

Scopul proiectului: Creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei de perfecţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici către funcţionarii publici prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării.

Activitati derulate - date actualizate: 

- a fost implementată o aplicaţie prin intermediul căreia va fi posibil un program de învăţare complet (instruire şi testare online in ritm propriu, teme pentru acasă, rapoarte automate si centralizate referitoare la participarea şi rezultatele cursanţilor);

- au fost dezvoltate 20 de cursuri de formare ce urmează să fie pilotate în format blended learning, adresate unui grup ţintă format atât din înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere şi execuţie cât şi din personal contractual;

- programele de formare livrate în format blended learning vor aborda tematici de real interes precum: Bazele administraţiei publice, Bazele managementului de proiect, Etică şi integritate în administraţia publică, Gestionarea documentelor unei instituţii publice, Managementul funcţiei publice – cerinţe şi tendinţe, Managementul financiar pentru instituţii şi autorităţi publice, Investiţii publice – oportunităţi şi abordări, Achiziţii publice – derularea procesului, ECDL-modulele I,II,VII (ABC-ul calculatoarelor, MS Windows, Internet şi poştă electronică), Bazele englezei în administraţia publică, Managementul resurselor umane din entităţile publice, Managementul funcţiei publice – evaluarea performanţelor în funcţia publică, Managementul schimbărilor în organizaţiile publice, Dezvoltarea locală durabilă şi serviciile publice, Auditul intern pentru entităţile publice, Managementul public modern – provocări şi oportunităţi, Managementul calităţii în administraţia publică, Managementul situaţiilor de urgenţă, Planificarea strategică pentru entităţile publice, Accesare instrumente structurale.

Programele de formare se vor derula prin:

- sesiuni online: forum de discuţii, autoinstruire, consultări practice, acces online la materiale de formare şi la materiale suplimentare, pe care le puteţi accesa pe site-ul ANFP la link-ul http://www.inaonline.ro/sine4/login.jsp în perioada iulie - octombrie;

- sesiuni faţă în faţă: ateliere de lucru, coaching/mentoring, discuţii, lucru în echipă, care vor fi organizate în perioada iulie

- octombrie pe durata a 2 zile, costurile de cazare şi transport fiind suportate din bugetul proiectului.

Listă cursuri pilotate şi formatorii implicaţi

Invitaţie participare la cursuri

Formular de înscriere

Comunicat de presa proiect e-learning

Comunicat de presa - NOI METODE DE FORMARE - sistem de învăţare blended-learning

Pliant proiect E-learning

Oferta de formare proiect E-learning

Egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă

Arhivă anunțuri