Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

„Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031

Titlul proiectului: „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031

IMPORTANT
În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarea informare:detalii aici  

CONTEXTUL PROIECTULUI
Calitatea de beneficiar POAT - martie 2013 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici devine beneficiar al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică

PREZENTAREA PROIECTULUI

Beneficiar : ANFP
Perioada de implementare: 36 luni, din data 01.02.2017 până în data 31.01.2020;
Valoare totală a proiectului:  5.544.772,32 lei, din care valoarea totală eligibilă: 5.544.772,32 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.696.144,92 lei, valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului: 848.627,40 lei.

PROIECTUL ÎȘI PROPUNE:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI, precum și dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile.
Obiectivele specifice ale proiectului: 
- consolidarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor implicați în gestionarea fondurilor FESI prin formarea orizontală în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare și tematici precum prevenirea neregulilor și fraudei, conflictul de interese și incompatibilități;
- dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT prin formarea specifică în domeniul elaborării cererilor de finanțare și al elaborării cererilor de rambursare aferente acestui program operațional.
Proiectul va contribui la:
- creșterea gradului de absorbție a FESI și îmbunătățirea capacității administrației publice de a atrage și gestiona eficient fonduri europene nerambursabile;
- modernizarea metodelor de formare prin promovarea utilizării TIC, transferului de cunoștințe/managementul cunoașterii, elaborării și monitorizării planurilor de formare, promovarea bunelor practici, inovării și networking-ului.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI

COMPONENTE DE FORMARE : 
Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT (280 de persoane)
- Modul 1 cu tematica elaborării cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT (3 zile)
- Modul 2 cu tematica elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT (3 zile)

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI (1.400 de persoane)
- Modul 1 cu tematică privind conflictul de interese și incompatibilități (3 zile)
- Modul 2 cu tematică privind prevenirea neregulilor și a fraudei (3 zile)
- Modul 3 cu tematică în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare (5 zile)

SESIUNI DE FORMARE: 
Componenta 1 
 - Modul 1 - 130 participanți - 6 sesiuni; 
 - Modul 2 - 150 participanți - 10 sesiuni;
 Componenta 2 
 - Modul 1 - 200 participanți - 10 sesiuni 
 - Modul 2 - 200 participanți - 10 sesiuni 
 - Modul 3 - 1.000 participanți - 50 sesiuni 

Care sunt avantajele activităţii de formare? 

- cunoștințele și competențele dobândite vor putea fi utilizate în activitatea derulată de către participanţi în cadrul instituțiilor de provenienţă ca efect de multiplicare a bunelor practici dobândite;
- complexitatea tematicilor de formare, multitudinea de spețe ce necesită o maximă atenție în abordare şi solutionare;
- accesul la metode moderne de formare, proiectul punând accent pe  promovarea utilizării TIC, a transferului de cunoștințe/managementul cunoașterii, a elaborării și monitorizării planurilor de formare, promovării bunelor practici, inovării și networking-ului;
- abordarea unui număr accesibil de participanți pe sală care să permită buna înțelegere a elementelor specifice domeniului de formare;
- sesiunile de formare vor fi derulate în locații situate în zona de centru a țării care să faciliteze accesul tuturor participanților.

PROIECTUL ESTE ADRESAT unui grup țintă care provine din instituții publice localizate la nivel național, din administrația publică centrală șilocală, astfel:
- personal de la nivelul potențialilor beneficiari/beneficiarilor FESI implicat în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri;
- beneficiari indirecți ai acestui proiect, respectiv, instituțiile de provenienţă ale participanților la sesiunile de formare.

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI


- Două evenimente de promovare și de diseminare a rezultatelor, organizate
- Două anunțuri de promovare și de diseminare a rezultatelor, publicate
- Materiale promoționale diseminate
- 5 module de formare cu durata de 5 zile, respectiv 3 zile, organizate
- Echipe de formatori constituite
- Un număr de 1.680 de participanți instruiți
- 1.680 certificate de participare, realizate.

Livrabile proiect

Analiza statistică cu privire Ia implementarea și finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei I Modulul I - de formare cu tematica elaborării cererilor de finanţare pentru proiectele finanţate din POAT, COD PROIECT 1.1.031 - “instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT”

Analiza statistică cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei 1 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, Modulul 2 tematica elaborării cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres pentru proiectele finanţate din POAT, 10 de sesiuni organizate în cadrul proiectului “Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza statistică cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei  2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, Modulul 1 cu tematica privind conflictul de interese și incompatibilităţi, sesiuni organizate în cadrul proiectului “Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031 

Analiza statistică cu privire Ia implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate In cadrul Componentel 2 Modulul 2 - de formare cu tematica privind prevenirea neregulilor şi a fraudei COD PROIECT 1.1 .031 - “Instruire orizontală pentru potenţialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT”

Analiza statistică cu privire la implementarea si finalizarea sesiunilor desfăşurate în cadrul Componentei 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI, Modulul 3 cu tematica în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare, 50 de sesiuni organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza privind distribuția geografică, instituțională a participanților la sesiunile organizate în perioada 08.10.2018 - 15.11.2019 din cadrul Modulului C2M3 de formare în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031 

Analiza privind monitorizarea participării la sesiunile de formare aferente Componentei 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI - Modulul 2 cu tematica privind prevenirea neregulilor și a fraudei, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza privind distribuția geografică, instituțională a participanților la sesiunile de formare aferente Componentei 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI - Modulul 1 cu tematica privind conflictul de interese și incompatibilități, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”,ncod proiect 1.1.031 

Analiza privind distribuția geografică, instituțională a participanților la sesiunile organizate în perioada 15.07.2019 - 20.11.2019 din cadrul Modulului C1M2 cu tematica elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Analiza privind monitorizarea participării la sesiunile de formare aferente Componentei 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT - Modulul 1 de instuire în domeniul elaborării cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT, organizate în cadrul proiectului ”Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect 1.1.031

Galerie foto - Materiale de promovare

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a VI-a 

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a V-a 

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a IV-a 

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a III-a

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a II-a

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

 

Eveniment promovare proiect organizat în data de 21 iunie 2018

Agenda evenimentului

Prezentare proiect cod 1.1.031

Prezentare componentă de formare

Prezentare componentă înscriere on-line

Eveniment inchidere proiect organizat în data de 12 decembrie 2019

Agenda evenimentului

Anunț

Prezentări