„Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031

Titlul proiectului: „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031

IMPORTANT
În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarea informare:detalii aici  

CONTEXTUL PROIECTULUI
Calitatea de beneficiar POAT - martie 2013 - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici devine beneficiar al Programului Operaţional Asistenţă Tehnică

PREZENTAREA PROIECTULUI

Beneficiar : ANFP
Perioada de implementare: 36 luni, din data 01.02.2017 până în data 31.01.2020;
Valoare totală a proiectului:  5.544.772,32 lei, din care valoarea totală eligibilă: 5.544.772,32 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.696.144,92 lei, valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului: 848.627,40 lei.

PROIECTUL ÎȘI PROPUNE:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI, precum și dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile.
Obiectivele specifice ale proiectului: 
- consolidarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor implicați în gestionarea fondurilor FESI prin formarea orizontală în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare și tematici precum prevenirea neregulilor și fraudei, conflictul de interese și incompatibilități;
- dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT prin formarea specifică în domeniul elaborării cererilor de finanțare și al elaborării cererilor de rambursare aferente acestui program operațional.
Proiectul va contribui la:
- creșterea gradului de absorbție a FESI și îmbunătățirea capacității administrației publice de a atrage și gestiona eficient fonduri europene nerambursabile;
- modernizarea metodelor de formare prin promovarea utilizării TIC, transferului de cunoștințe/managementul cunoașterii, elaborării și monitorizării planurilor de formare, promovarea bunelor practici, inovării și networking-ului.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI

COMPONENTE DE FORMARE : 
Componenta 1 - Formare specifică pentru beneficiarii POAT (280 de persoane)
- Modul 1 cu tematica elaborării cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate din POAT (3 zile)
- Modul 2 cu tematica elaborării cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres pentru proiectele finanțate din POAT (3 zile)

Componenta 2 - Formare orizontală pentru beneficiarii FESI (1.400 de persoane)
- Modul 1 cu tematică privind conflictul de interese și incompatibilități (3 zile)
- Modul 2 cu tematică privind prevenirea neregulilor și a fraudei (3 zile)
- Modul 3 cu tematică în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare (5 zile)

SESIUNI DE FORMARE: 
Componenta 1 
 - Modul 1 - 130 participanți - 6 sesiuni; 
 - Modul 2 - 150 participanți - 10 sesiuni;DISPONIBILITATE  PENTRU ÎNSCRIERE!

 Componenta 2 
 - Modul 1 - 200 participanți - 10 sesiuni 
 
- Modul 2 - 200 participanți - 10 sesiuni 
 - Modul 3 - 1.000 participanți - 50 sesiuni - DISPONIBILITATE PENTRU ÎNSCRIERE!

Care sunt avantajele activităţii de formare? 

- cunoștințele și competențele dobândite vor putea fi utilizate în activitatea derulată de către participanţi în cadrul instituțiilor de provenienţă ca efect de multiplicare a bunelor practici dobândite;
- complexitatea tematicilor de formare, multitudinea de spețe ce necesită o maximă atenție în abordare şi solutionare;
- accesul la metode moderne de formare, proiectul punând accent pe  promovarea utilizării TIC, a transferului de cunoștințe/managementul cunoașterii, a elaborării și monitorizării planurilor de formare, promovării bunelor practici, inovării și networking-ului;
- abordarea unui număr accesibil de participanți pe sală care să permită buna înțelegere a elementelor specifice domeniului de formare;
- sesiunile de formare vor fi derulate în locații situate în zona de centru a țării care să faciliteze accesul tuturor participanților.

PROIECTUL ESTE ADRESAT unui grup țintă care provine din instituții publice localizate la nivel național, din administrația publică centrală șilocală, astfel:
- personal de la nivelul potențialilor beneficiari/beneficiarilor FESI implicat în dezvoltarea, implementarea și/sau gestionarea proiectelor finanțate din aceste fonduri;
- beneficiari indirecți ai acestui proiect, respectiv, instituțiile de provenienţă ale participanților la sesiunile de formare.

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI


- Două evenimente de promovare și de diseminare a rezultatelor, organizate
- Două anunțuri de promovare și de diseminare a rezultatelor, publicate
- Materiale promoționale diseminate
- 5 module de formare cu durata de 5 zile, respectiv 3 zile, organizate
- Echipe de formatori constituite
- Un număr de 1.680 de participanți instruiți
- 1.680 certificate de participare, realizate.

Livrabile proiect

Galerie foto - Materiale de promovare

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a VI-a 

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a V-a 

 Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a IV-a 

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a III-a

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 - etapa a II-a

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

 

Eveniment promovare proiect organizat în data de 21 iunie 2018

Agenda evenimentului

Prezentare proiect cod 1.1.031

Prezentare componentă de formare

Prezentare componentă înscriere on-line