Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare

 

"Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare" Cod SMIS 32582


Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor

Partener:  Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului

Durata proiectului: 24 de luni din data de 15.02.2012

Bugetul proiectului: Valoarea eligibilă : 4.727.565,50 lei fără T.V.A.

Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea capacităţii administrative a prefecţilor şi subprefecţilor în contextul integrării României în UE, al descentralizării administrative şi financiare şi al  noilor competenţe atribuite acestora prin lege

Scop – Proiectul va contribui la:
• Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică în vederea formulării de politici publice cu aplicabilitate la nivel regional/local
• Realizarea unei mai bune reglementări a categoriei prefecţilor şi subprefecţilor prin elaborarea de analize referitoare la situaţia şi statutul acestora, în vederea realizării unei abordări integrate şi unitare prin intermediul documentului de politică publică;
• Dezvoltarea şi furnizarea unui program de instruire, inclusiv în domeniul planificării strategice, pentru prefecţi şi subprefecţi şi efectuarea unui schimb de bune practici în scopul dezvoltării de parteneriate cu instituţii similare

Activităţile proiectului:
1. Asigurarea managementului şi monitorizării implementării proiectului
2. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice
3. Lansarea oficială a proiectului – Conferinţă de deschidere
4. Documentarea şi realizarea propunerii de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului:
- Elaborarea studiilor şi analizelor ce vor sta la baza documentului de politică publică
- Organizarea unui seminar naţional în vederea dezbaterii şi fundamentării politicii publice privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor
- Organizarea şi derularea vizitei de studiu pentru grupul de lucru care va fi implicat în elaborarea propunerii de politică publică
- Elaborarea unei propuneri de politică publică privind statutul prefectului şi subprefectului
- Elaborarea strategiei de formare a prefecţilor şi subprefecţilor
5. Organizarea unui „Eveniment Deschis - Administraţie Competentă Unitară şi Modernă”      
Scopul organizării evenimentului este acela de a se asigura sustenabilitatea proiectului, prin  prezentarea propunerii de politică publică şi sensibilizarea factorilor decizionali, în vederea fundamentării unei viitoare iniţiative legislative privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor.
6. Conceperea şi derularea programului pilot de formare specializată adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor
Programul va include 5 module tematice, 1 modul pentru aprofundarea unei limbi de circulaţie europeană care se va desfăşura pe platforma e-learning a ANFP şi o vizită de  studiu
7. Închiderea oficială a proiectului
8. Activităţi de audit extern

Material informativ

Conferinţa de lansare a proiectului - 31.07.2012

Agenda

Comunicat de presă

Materiale:

Prezentarea proiectului

- Observatorul Instituţiei Prefectului

- Bune practici în implementarea proiectelor

- Prezentarea partenerului de proiect: MAI - DGRIP

- Prezentare Instituţia Prefectului judeţul Tulcea

Suporturi de curs

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Vizita de studiu a grupului de lucru responsabil cu elaborarea propunerii de politică publică

Comunicat de presă

Propunere de politică publică

Analiză privind evoluţia istorică a termenului de prefect


SEMINARUL NAŢIONAL PENTRU DEZBATEREA ŞI FUNDAMENTAREA POLITICII PUBLICE PRIVIND STATUTUL PREFECŢILOR SI SUBPREFECŢILOR” 20-21.02.2013

Agenda evenimentului
Comunicat de presă
Comunicat de presă
Comunicat de presă

Prezentări:
Bune practici în implementarea proiectelor
Stadiul proiectului
Reprezentanţii statului în Europa şi Franţa

Conferinţa de închidere a proiectului

Agenda evenimentului
Prezentarea proiectului
Prezentarea proiectului

Promovarea principiilor privind egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă

- Ghidul eco-funcţionarului

- Manual achiziţii verzi

Arhivă anunțuri