Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale

 

Titlul proiectului: “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” Cod SMIS 48159

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Perioada implementării: 1 august 2013 – 31 decembrie 2015

Beneficiar: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 15.272.677,60 lei TVA inclus (valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate de beneficiar din bugetul de stat în sumă de 0 lei, cofinanţare proprie din partea beneficiarului în valoare de 2.290.901,64 lei şi asistenţă financiară nerambursabilă solicitată din FEDR în sumă de 12.981.775,96 lei, respectiv 85%)

Conferinţa de lansare:

Conferința de închidere:

Manuale programe de formare:

03.08.2016

Informare cu privire la distribuirea certificatelor tip ANFP aferente proiectului Cod SMIS 48159

19.06.2015

Rezultate recrutare și selecție formatori M3 - cod SMIS 48159Rezultatul procesului de recrutare și selectie a formatorilor pentru proiectul “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159 – modulul 3 - Expert monitorizare, evaluare, impact și sustenabilitatea proiectelor.

14.05.2015

Ultimele locuri disponibile la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene!

02.04.2015

Rezultatele etapei de soluționare a contestațiilor a dosarelor depuse în cadrul activității de recrutare și selecție a formatorilor din cadrul proiectului “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159 – modul 2  Expert Implementare Fonduri structurale și de coeziune.

30.03.2015

Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor depuse în cadrul activității de recrutare și selectie a formatorilor din cadrul proiectului “Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159 – modul 2  Expert Implementare Fonduri structurale și de coeziune.

27.03.2015

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene

2.03.2015

Anunț anulare procedură de recrutare și selecție formatori

Urmare adresei nr.10258/02.03.2015 și a Raportului de audit public intern nr.10168/02.03.2015 s-a dispus anularea procedurii de recrutare și selecție a formatorilor în domeniul managementului instrumentelor structurale – implementarea fondurilor structurale și de coeziune pentru proiectul “ Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacității instituționale a administrației publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale”SMIS 48159 realizate conform procesului-verbal 4732/28.01.2015. Reluarea procedurii și calendarul de desfășurare a acesteia vor fi publicate pe pagina de internet www.anfp.gov.ro.

15.12.2014

Anunt - recrutarea si selectia formatorilor pentru Modulul 2 – Expert implementare fonduri

10.12.2014

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene - sesiuni 2015

24.10.2014

Regulament participanţi şi metodologia de evaluare - Program de formare în domeniul achiziţiilor publice

17.10.2014

Invitaţie înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene

2.10.2014

Invitație înscriere la cursuri gratuite derulate prin fonduri europene

22.09.2014

Rezultatele procedurii de recrutare şi selecţie a formatorilor

14.08.2014

PRELUNGIRE TERMEN DE ÎNSCRIERE -MODULUL 1

12.08.2014

Metodologie alocare sesiuni de formare program II - cod SMIS 48159

08.08.2014

Precizare înscriere Modul I proiect cod SMIS 48159

08.08.2014

ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI - PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE

06.08.2014

Cursuri gratuite accesare fonduri structurale şi de coeziune 2014-2020

05.08.2014

Metodologie alocare sesiuni de formare Modul I - cod SMIS 48159

21.07.2014

ANUNŢ DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI

18.07.2014 - Anunţ formatori selectati - finalizare procedură de recrutare şi selecţie

Clasament Modul 1

3.07. 2014 - Anunţ în vederea finalizării procedurii de recrutare şi selecţie de formatori

Anexa - FORMULAR PRIVIND DISPONIBILITATEA FORMATORULUI

13.05.2014 - Anunţ formatori recrutaţi

11.03.2014 - Rezultat recrutare formatori Accesare fonduri structurale

Rezultatul etapei de recrutare şi de selecţie a formatorilor în domeniul Accesare fornduri structurale şi de coeziune 2014 - 2020, din cadrul proiectului "Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale" SMIS 48159

11.03.2014 - Precizări referitoare la derularea sesiunilor de formare

11.02.2014 - Anunţ de recrutare şi selecţie formatori

8.01.2014 - Anunţ anulare procedură servicii de formare

13.12.2013 - Anunţ achiziţie servicii formare

Caiet de sarcini
Fişa servicii formare
Formulare formare
Model contract formare
Clarificare 1
Clarificare 2

13.12.2013 - Anunţ achiziţie servicii organizare programe de formare

Caiet de sarcini
Documentaţie de atribuire
Formulare hoteliere
Model contract
Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3
Clarificare 4
Clarificare 5
Clarificare 6
Clarificare 7
Clarificare 8
Clarificare 9
Clarificare 10
Clarificare 11