Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar

 

Titlul proiectului: "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862

Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu sediul în Bucureşti, Pţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, derulează, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, proiectul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", Cod SMIS: 32862 co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative în perioada 2012-2013.

Obiectivul general al proiectului: Creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar.

Scopul (Obiectivele specifice):

  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului MAI, implicat în elaborarea şi adoptarea actelor normative comunitare, în transpunerea şi implementarea lor în sistemul naţional de drept, în monitorizarea şi controlul respectării acquis-ului comunitar prin organizarea unui program de formare.
  • Îmbunătăţirea următoarelor activităţi: diseminarea informaţiilor primite de la Uniunea Europeană; evaluarea impactului proiectelor actelor legislative europene; elaborarea mandatelor şi reprezentarea MAI în structurile europene de decizie; transpunerea directivelor şi deciziilor cadru în sistemul naţional de drept. În acest scop, vor fi elaborate trei ghiduri de proceduri;
  • Prevenirea şi soluţionarea problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului comunitar de către autorităţile publice locale prin instituirea unui sistem de lucru în reţea, „Sistemul de Soluţionare a Problemelor” (SISOP), care să asigure interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii, asociaţii, etc. şi îmbunătăţirea controlului de legalitate, exercitat de către prefecţi, asupra conformităţii cu acquis-ul comunitar a actelor normative elaborate de către autorităţile publice locale.

Proiectul are trei componente principale:

  • Un program de formare structurat pe trei module;
  • 4 Ghiduri de proceduri;
  • O reţea de soluţionare a problemelor (reţeaua SISOP).

Grupul ţintă: Personalul din structurile aparatului central al MAI, Instituţiile aflate în subordinea MAI, cele 42 de Instituţii ale Prefectului, ataşaţii de afaceri interne ai MAI din ambasadele statelor membre ale UE.

Principalele activităţi ale proiectului sunt reprezentate de asigurarea managementului şi monitorizării implementării proiectului, selecţionarea participanţilor la Programul de formare, achiziţia publică a serviciilor, materialelor şi echipamentelor necesare derulării proiectului, realizarea paginii web dedicate problematicii afacerilor europene gestionate de MAI, programul de formare, elaborarea ghidurilor de proceduri, crearea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP), precum şi realizarea auditului proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 22 luni

Locul principal de desfăşurare a proiectului: Bucureşti

Persoane de contact:

Andreea Radu – consilier pentru afaceri europene

Adriana Agape – consilier pentru afaceri europene 

Tel1: 021.264.85.00Tel2: 021.303.70.80 ( interior 11853)