Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia publică program naţional de certificare a funcţionarilor publici

Proiect: „Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia publică program naţional de certificare a funcţionarilor publici” cod smis 2773  

Prezentare proiect în limba engleză

Conferinţa finală - 14.02.2012

Comunicat de presă
Prezentarea rezultatelor proiectului
Studii de evaluare a proiectului

Activitatea de instruire şi certificare în vederea dezvoltării abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului - ECDL se desfăşoară pe parcursul a şase serii de instruire în perioada 29.11.2010 – 13.01.2012 prin instruirea a 12000 de funcţionari publici la nivel naţional.
La începutul lunii noiembrie 2011 a demarat ultima serie de instruire şi certificare, pentru un număr final de 1097 funcţionari din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

Grafic

Evaluarea activității de instruire

A fost aplicat, în cadrul fiecăreia din cele 4 serii de instruire finalizate până în prezent, acelaşi tip de test practic, atât înainte, cât şi după instruire, în vederea elaborării unei evaluări comparative între stadiul iniţial şi final. Eşantionul de cursanţi a fost format din 301 persoane. Rezultatele studiului au relevat faptul că, în urma parcurgerii programului de instruire, participanţii şi-au îmbunătăţit timpul de rezolvare a testului practic cu 62%. Performanţa în rezolvarea testului a cunoscut o îmbunătăţire de 92%, în timp ce eficienţa, definită ca raport între performanţă şi timp, s-a îmbunătăţit cu 90,50%.

Evaluarea seriei I de instruire din perspectiva participanţilor
Evaluarea seriei II de instruire din perspectiva participanţilor
Evaluarea seriei III de instruire din perspectiva participanţilor

Descrierea proiectului

Sursa de finanţare: Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative PO DCA
Valoarea proiectului: 13.471.332,00 lei fără TVA.
Durata: 30 de luni (08.2009 - 02.2012)
Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului - ECDL pentru 12 000 de funcţionari  publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional.
Stadiul implementării:
Activităţi desfăşurate:
- selectarea echipei de management a proiectului şi atribuirea contractului de consultanţă firmei  specializate;
- selectarea funcţionarilor publici – grupul ţintă ce va beneficia de instruire;
- achiziţionarea de echipamentele necesare derulării proiectului;
- lansarea oficială a proiectului. 
- elaborarea documentaţiei de cerere de oferta privind selectarea furnizorului de audit extern;
- selecţia furnizorului de soft/hardware aferent şi dezvoltarea aplicaţiei de date;
- selecţia furnizorilor de servicii de instruire (pachetul de instruire ECDL);
- activităţi de coordonare, evaluare, monitorizare şi raportare;
Activităţi în derulare sau care urmează a fi derulate în perioada următoare:
- implementarea instruirii ECDL şi de utilizare/încărcare a aplicaţiei soft;
- activităţi de coordonare, evaluare, monitorizare şi raportare;
- promovarea şi diseminarea rezultatelor;
- finalizarea proiectului - Evaluarea finală, respectiv Raportarea finală.

Etapa de instruire:
Durata: Cursul ECDL va dura în medie 80 de ore, desfăşurate în şedinţe de 2-4 ore/zi. Grupele vor fi formate din 10-15 cursanţi.
Perioada de desfăşurare: Cursurile vor începe în ultimul trimestru al anului 2010 şi se vor derula până la finalizarea instruirii celor 12.000 de funcţionari.
Locaţii instruire: Instruirea va avea loc în localităţile în care se află instituţiile din care provin participanţii sau cât mai aproape de aceasta, respectiv municipiile reşedinţă de judeţ, principale municipii / oraşe din fiecare judeţ, grupare de comune, pentru a putea oferi un acces cât mai rapid şi ieftin al cursanţilor la această instruire ECDL.
Structura cursurilor: Cursurile vor fi structurate pe cele 7 module ale programei ECDL, astfel: Modulul 1 – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaţiei (IT), Modulul 2 – Utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor, Modul 3 – Procesare de text, Modulul 4 – Calculul tabelar, Modulul 5 –Baza de date, Modulul 6 – Prezentările şi Modul 7 – Informaţie şi Comunicare.

Materiale utile:
Egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă

Comunicate de presă
Instruire în domeniul tehnologiei informaţiei la standarde europene pentru 12000 de funcţionari publici


Comunicat de presă, 19 decembrie 2011
Comunicat de presă, 21 noiembrie 2011
Comunicat de presă, 27 octombrie 2011
Comunicat de presă, 22 august 2011
Comunicat de presă, 27 iunie 2011
Comunicat de presă, 08 aprilie 2011
Comunicat de presă lansare proiect, 30 noiembrie 2009

Arhivă anunțuri